MENÚ
Home >> 52 Càritas A prop teu >> Girona

Girona

Qui som?

Càritas Interparroquial de Girona agrupa les parròquies de la ciutat exercint la seva missió caritativa i social treballant per la justícia a través de l’acció social, adreçada a les persones en situació o risc d’exclusió. És una organització de voluntariat, basada en la gratuïtat i el compromís de totes les persones que la configuren.

On som?

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres de 9 h a 13 h


Càritas Interparroquial de Girona 
C/ Narcís Blanch, 26
17003 Girona
Tel. 972 74 91 88 
E-mial: caritas@caritasgirona.cat
 

Què fem - Càritas Interparroquial de Girona

Càritas Interparroquial de Girona treballa per la defensa de la dignitat de les persones, i amb elles, promou la seva autonomia i actua per a una societat solidària. Particularment, Càritas Interparroquial de Girona duu a terme diferents projectes i serveis:­ d’acollida, atenció i acompanyament a persones en situació d’exclusió i vulnerabilitat social;­ de formació i promoció del voluntariat;­ de comunicació i sensibilització social;­ de denúncia de situacions injustes;­ de col·laboració amb altres organitzacions socials;­ de col·laboració també, mitjançant les xarxes nacional i internacional de Càritas, en programes de cooperació i en campanyes d’emergència internacional.


ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
 
Servei d'acollida i acompanyament integral
Escoltem les persones que se’ns adrecen i establim un pla de treball per superar les situacions de vulnerabilitat.
C/ Narcís Blanch, 26 
De dilluns a dijous de 9 h a 13 h, i tardes amb cita prèvia.

Taller d'Atenció Lingüística i Cultural 
Oferim tallers lingüístics per a persones nouvingudes amb l’objectiu que aprenguin la llengua i coneguin l’entorn per poder participar de la comunitat.
Hi ha tallers als següents barris: Sant Narcís, Santa Eugènia, Vila-roja iSant Pau.

Taller de costura
Ens reunim per compartir coneixements pràctics de costura, de reutilització i de reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’exclusió social.
Hi ha dos tallers: a Sant Narcís i a Font de la Pólvora.
 
Servei de Suport en Drets Socials
Assessorem i acompanyem persones i famílies  amb dificultats que afecten els seus drets socials més bàsics.
C/ Narcís Blanch, 26
Amb cita prèvia

COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES
 
Centre de Distribució d'Aliments 
Els Centres de Distribució d’Aliments són fruit d’un conveni amb diverses entitats i institucions públiques  i permeten cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de persones i famílies amb greus dificultats econòmiques, a través d’un sistema d’entrega dignificada i equitativa.
C/ Riu Güell ,178
De dilluns a dijous de 10 h a 13 h i de 15:30 h a 18:30 h
Divendres de 10 h a 13 h 
Amb cita prèvia

El Rober
Reutilitzar la roba descartada i potenciar-ne el consum sostenible entre les persones amb pocs recursos econòmics són alguns dels objectius d’aquests espais, que representen una activitat històrica de l’entitat, i que s’han modernitzat  i  adaptat a les necessitats actuals.
C/ Campcardós, 3
Tel. 972 40 68 71
De dilluns a divendres de 10 h a 12:30 h i de 16 h a 19 h

Servei d’Ajuda Econòmica
Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies   en  risc d’exclusió per fer front a despeses bàsiques i revertir situacions d’alta vulnerabilitat.
Aquest servei s'ofereix de manera coordinada amb serveis socials o amb la resta de serveis de Càritas

ACOMPANYAMENT A PERSONES GRANS
 
Apadrinar un Avi 
Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en residències i voluntariat jove de centres educatius per lluitar contra la solitud no volguda i l’aïllament. Durant la pandèmia, la majoria de trobades i accions han estat telemàtiques.

Ser Gran en Dignitat 
Acompanyem les persones grans que viuen en residències o al seu domicili per lluitar contra la solitud no volguda i l'aïllament. Aquesta tasca la duem a terme a través de visites o trobades telemàtiques gràcies a persones voluntàries.

Acompanyament a domicili 
Servei d’acompanyament en coordinació directa amb l’Ajuntament de Girona per atendre persones grans durant el confinament, per realitzar la compra, recollir medicaments, escombraries, mascotes, etc.

INFÀNCIA, JOVES I FAMÍLIA
 
Projecte d’Acompanyament a l’Escolaritat
Lluitem contra l’absentisme i el fracàs escolar dels alumnes de secundària en situacions de vulnerabilitat.

Servei d’Intervenció Educativa 
Obrim espais i oferim acompanyament per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu.
La Creueta: al costat del Parc Tecnològic UdG, de dilluns a dijous de 16 h a 19:30 h
Font de la Pólvora: Centre Cívic Onyar, de dilluns a dijous de 16 h a 19:30 h
Taialà: C/ Dels cavallers, 28, dilluns i dijous 17 h a 19 h
Pont Major: C/ Àngel Marçà i Beca, de dilluns a divendres de 17 h a 19:30h
Sant Narcís: Local parroquial, dilluns i dimecres de 16:30 h a 19 h
Espai 31: C/ Anselm Clavé, 32. De dilluns a dijous, de 16:30 h a 19:30 h
 
Proinfància 
Abordem l’exclusió a través d’un model d’atenció d’infants de 0 a 18 anys que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social en espais de trobada compartits durant tot el curs escolar. 
Es realitza en els barris de Palau i Barri Vell.

Fes+
Millorem les oportunitats per accedir a estudis superiors o al mercat laboral a joves en risc d’exclusió.
Es realitza en els barris de Girona Est.

SENSE LLAR I HABITATGE
 
Sense llar
Sortim al carrer per localitzar i contactar amb persones en situació de sensellarisme amb l’objectiu d'evitar que la manca d’habitatge empitjori les situacions d’exclusió social i que les persones puguin tenir autonomia i millorar la seva qualitat de vida.
 
 Pisos d’Acollida Temporal per a la Inclusió 
Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa conviuen de manera temporal en pisos compartits per millorar l’autonomia personal.

Conviu
Facilitem que les persones que provenen d’institucions penitenciàries catalanes puguin  tenir oportunitats per adaptar-se i integrar-se a la societat.

Llaços
Procurem que les persones sense llar puguin accedir  a un habitatge i que esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament.

Pis Devesa
Oferim solucions d’habitatge i acompanyament integral a joves migrants sense referents extutelats per l’administració, a través de tots els àmbits d’actuació de Càritas, amb l’objectiu que puguin inserir-se social i laboralment.

ASSESSORAMENT JURÍDIC 
 
Servei d’Assessorament a l’Immigrant 
Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.
Pujada de La Mercè, 8
 
Servei de Traducció i Intèrprets
Acompanyem les persones durant el tràmit de legalització de documentació en diverses llengües.
Pujada de La Mercè, 8

Servei d'Assessorament contra el racisme i la discriminació
Acompanyem  i donem suport a les persones que reben discriminacions i actituds racistes i oferim recursos de sensibilització i denúncia.
Pujada de La Mercè, 8

ITINERARIS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
 
Orientació Sociolaboral
Millorem el nivell d’ocupabilitat de les persones amb especial dificultat per trobar feina a través d’un itinerari personal.
Pujada de La Mercè, 8
Girona Est: Plaça Llimoners
 
Intermediació amb empreses - Incorpora 
Un equip professional, en el marc del Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, fa d’intermediari entre les persones ateses per Càritas que han rebut orientació i acompanyament i que participen activament en la recerca de feina i les empreses que ofereixen llocs de treball.
Pujada de Mercè 8

Pretaller de proximitat
Orientem i formem en l’àmbit dels serveis de neteja per facilitar la incorporació al mercat laboral de persones en risc d’exclusió.
Pujada de Mercè 8

Formació en alternança
Oferim formació en competències bàsiques i tècnica a joves migrants sense referents per  facilitar-los la inserció laboral.
C/ Anselm Clavé, 32

Anem x Feina
Formem professionalment amb l’objectiu de cobrir demanda de llocs de feina i acompanyem la persona en la seva inserció laboral.
Pujada de Mercè 8

SIL
Orientem i formem en l’àmbit dels serveis de  neteja per facilitar la incorporació al mercat laboral de persones en risc d’exclusió.
Pujada de Mercè 8

ECOSOL - EMPRESA D'INSERCIÓ
Fomentem la inserció laboral a través de les diverses línies d’activitat d’Ecosol empresa d’inserció i de la contractació a través de la Cooperativa Avancem Santa Clara.

 
Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2021 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2020 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2019 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2018 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2017 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2016 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2015 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2014

Com pots col·laborar?

Com a voluntari/ària
Adreçant-vos a Càritas Interparroquial de Girona. Pujada de la Mercè, 8. Tel. 972 20 49 80 ( ext. 2003). E-mail: girona@caritasgirona.cat

­ Com a soci/a

Contacta amb Càritas Interparroquial de Girona per realitzar la teva aportació o
donatiu. Tu decideixes quant aportar i en quina periodicitat. Pujada de la Mercè, 8.

Tel. 972 20 49 80 ( ext. 2003). E-mail: girona@caritasgirona.cat

­Com a donant­

Es poden fer donacions econòmiques mitjançant les col·lectes en les diferents

campanyes de Càritas que s’organitzen en les parròquies; aportant quantitats
econòmiques a Càritas Interparroquial de Girona o a través del número de
compte: ES24 2100 8101 9922 0033 7011

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG