MENÚ
Home >> Som >> Organització Territorial

Organització Territorial

Càritas s´organitza com una confederació de Càritas autònomes. Aquest tipus d´organització permet conservar l´autonomia de cada Càritas i afavorir la seva relació horitzontal amb les altres Càritas a fi d´assolir una harmonia i cohesió institucional. Permet treballar donant resposta a les realitats més properes i alhora establir criteris globals d´actuació.
Càritas s´organitza a diferents nivells territorials, per donar resposta de forma més adequada a cada situació i a cada realitat:
Càritas Parroquials: és l´equip bàsic de treball de Càritas. Organitza el seu funcionament d´acord amb la realitat i les possibilitats de la seva comunitat. Està oberta a les necessitats de l´entorn i articula la seva acció al voltant de determinats projectes, donant als recursos de què disposa la millor rendibilitat possible.
Càritas Interparroquial / Agrupació de Parròquies: és l´agrupació de diverses Càritas Parroquials que s´uneixen per desenvolupar objectius i accions comunes.
Càritas Arxiprestal o de Zona: és el conjunt de Càritas Parroquials i/o Interparroquials d´un arxiprestat o d´una zona, que treballen en coordinació en projectes o serveis dirigits a persones amb especials dificultats. Té com a finalitat promoure i potenciar les Càritas Parroquials, coordinar les accions d´aquestes en els diferents camps, assumir subsidiàriament aquelles que depassin les seves possibilitats i representar l´arxiprestat en els òrgans de decisió diocesans.
Càritas Diocesana: institució al servei dels diferents grups de Càritas de la diòcesi, i de la diòcesi en general, en el camp de l´acció sociocaritativa. Està formada per les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals, pels organismes depenents d´aquestes i per aquelles institucions i associacions que hi siguin adherides. La seva funció és promoure programes i serveis i assessorar i acompanyar els voluntaris de les diferents Càritas en la seva posada en marxa i desenvolupament.
Càritas Catalunya: es constitueix per l´agrupació de les Càritas Diocesanes de Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic. A fi d´establir criteris comuns en les actuacions de les Càritas Diocesanes s´han anat constituint comissions de treball per als programes que es duen a terme a la majoria o a totes les diòcesis catalanes.
Càritas Espanyola: és la confederació que agrupa les 68 Càritas Diocesanes de l´Estat Espanyol. Les seves funcions són coordinar l´actuació de les Càritas Diocesanes, sense que aquestes perdin la seva autonomia; potenciar l´actuació de les Càritas Diocesanes, posant a la seva disposició recursos humans (tècnics i experts) i materials (documentació, mitjans de sensibilització, assessorament, etc.); col∙laborar en la formació dels agents de Càritas, mitjançant l´organització de jornades, cursos de l´escola de formació social, publicacions, estudis sociològics, etc., i canalitzar el fons interdiocesà, col∙laborant a fer efectiva la comunicació cristiana de béns.
Càritas Europea: reuneix les diferents Càritas estatals del nostre continent i és una de les set grans organitzacions en què està dividida Càritas Internacional. La seva funció és donar suport, organitzar, coordinar i promoure els recursos i materials necessaris per als projectes i serveis que es duen a terme a les Càritas dels diferents països.
Càritas Internacional: és la confederació de les 194 Càritas estatals que existeixen actualment. La seva missió és coordinar l´acció sociocaritativa de Càritas arreu del món, sobretot en aquells casos de grans esdeveniments catastròfics i emergències. També té la funció de donar suport i organitzar, coordinar i promoure els recursos necessaris per a projectes i serveis que es duen a terme en la globalitat de l´estructura de les Càritas.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG