MENÚ
Home >> Som >> Organització Territorial

Organització Territorial

Càritas s'organitza com una confederació de Càritas autònomes. Aquest tipus d'organització permet conservar l'autonomia de cada Càritas i afavorir la seva relació horitzontal amb les altres Càritas a fi d'assolir una harmonia i cohesió institucional. Permet treballar donant resposta a les realitats més properes i alhora establir criteris globals d'actuació.

Càritas s'organitza a diferents nivells territorials, per donar resposta de forma més adequada a cada situació i a cada realitat:

* Càritas Parroquials: és l'equip bàsic de treball de Càritas. Organitza el seu funcionament d'acord amb la realitat i les possibilitats de la seva comunitat. Està oberta a les necessitats de l'entorn i articula la seva acció al voltant de determinats projectes, donant als recursos de què disposa la millor rendibilitat possible.

* Càritas Interparroquial / Agrupació de Parròquies: és l'agrupació de diverses Càritas Parroquials que s'uneixen per desenvolupar objectius i accions comunes.

* Càritas Arxiprestal o de Zona: és el conjunt de Càritas Parroquials i/o Interparroquials d'un arxiprestat o d'una zona, que treballen en coordinació en projectes o serveis dirigits a persones amb especials dificultats. Té com a finalitat promoure i potenciar les Càritas Parroquials, coordinar les accions d'aquestes en els diferents camps, assumir subsidiàriament aquelles que depassin les seves possibilitats i representar l'arxiprestat en els òrgans de decisió diocesans.

* Càritas Diocesana: institució al servei dels diferents grups de Càritas de la diòcesi, i de la diòcesi en general, en el camp de l'acció sociocaritativa. Està formada per les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals, pels organismes dependents d'aquestes i per aquelles institucions i associacions que hi siguin adherides. La seva funció és promoure programes i serveis i assessorar i acompanyar els voluntaris de les diferents Càritas en la seva posada en marxa i desenvolupament.

* Càritas Catalunya: es constitueix per l'agrupació de les Càritas Diocesanes de Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic. A fi d'establir criteris comuns en les actuacions de les Càritas Diocesanes s’han anat constituint comissions de treball per als programes que es duen a terme a la majoria o a totes les diòcesis catalanes.

* Càritas Espanyola: és la confederació que agrupa les 70 Càritas Diocesanes de l'Estat Espanyol. Les seves funcions són coordinar l'actuació de les Càritas Diocesanes, sense que aquestes perdin la seva autonomia; potenciar l'actuació de les Càritas Diocesanes, posant a la seva disposició recursos humans (tècnics i experts) i materials (documentació, mitjans de sensibilització, assessorament, etc.); col·laborar en la formació dels agents de Càritas, mitjançant l'organització de jornades, cursos de l'escola de formació social, publicacions, estudis sociològics, etc., i canalitzar el fons interdiocesà, col·laborant a fer efectiva la comunicació cristiana de béns.

* Càritas Europea: reuneix les diferents Càritas estatals del nostre continent i és una de les set grans organitzacions en què està dividida Càritas Internacional. La seva funció és donar suport, organitzar, coordinar i promoure els recursos i materials necessaris per als projectes i serveis que es duen a terme a les Càritas dels diferents països.

* Càritas Internacional: és la confederació de les 194 Càritas estatals que existeixen actualment. La seva missió és coordinar l'acció sociocaritativa de Càritas arreu del món, sobretot en aquells casos de grans esdeveniments catastròfics i emergències. També té la funció de donar suport i organitzar, coordinar i promoure els recursos necessaris per a projectes i serveis que es duen a terme en la globalitat de l'estructura de les Càritas.

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG