MENÚ
Home >> 52 Càritas A prop teu >> Girona

Girona

Qui som?

Càritas Parròquies de la ciutat de Girona, agrupa les parròquies de la ciutat exercint la seva missió caritativa i social treballant per la justícia a través de l’acció social, adreçada a les persones en situació o risc d’exclusió. És una organització de voluntariat, basada en la gratuïtat i el compromís de totes les persones que la configuren.

On som?

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres de 9 h a 13 h


Càritas Parròquies de la ciutat de Girona 
C/ Narcís Blanch, 26
17003 Girona
Tel. 972 74 91 88 
E-mail: girona@caritasgirona.cat
 

Què fem - Càritas Parròquies de la ciutat de Girona

Càritas Parròquies de la ciutat de Girona treballa per la defensa de la dignitat de les persones, i amb elles, promou la seva autonomia i actua per a una societat solidària. Particularment, Càritas Parròquies de la ciutat de Girona du a terme diferents projectes i serveis:­ d’acollida, atenció i acompanyament a persones en situació d’exclusió i vulnerabilitat social;­ de formació i promoció del voluntariat;­ de comunicació i sensibilització social;­ de denúncia de situacions injustes;­ de col·laboració amb altres organitzacions socials;­ de col·laboració també, mitjançant les xarxes nacional i internacional de Càritas, en programes de cooperació i en campanyes d’emergència internacional.


ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
 
Servei d'acollida i acompanyament integral
Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

C/ Narcís Blanch, 26 
De dilluns a dijous de 9 h a 13 h, i tardes amb cita prèvia.
 
Fem Comunitat
Oferim espais de trobada oberts a tothom, on es realitzen diferents dinàmiques i activitats per tal d’afavorir l’empoderament de les persones, l’ajuda mútua i la participació en la vida social del territori.

Taller Costura
Compartim coneixements bàsics de costura i de reutilització i reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’aïllament i exclusió social.
 
Taller d'Atenció Lingüística i Cultural  (TALC)
Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.

Hi ha tallers als següents barris: Sant Narcís, Santa Eugènia, Vila-roja iSant Pau.


COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES
 
Centre de Distribució d'Aliments (CDA)
Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i
formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades.

C/ Riu Güell ,178
De dilluns a dijous de 10 h a 13 h i de 15:30 h a 18:30 h
Divendres de 10 h a 13 h 
Amb cita prèvia

Rober
Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat.

C/ Campcardós, 3
Tel. 972 40 68 71
De dilluns a divendres de 10 h a 12:30 h i de 16 h a 19 h


ACOMPANYAMENT A LES PERSONES GRANS
 
Grans Moments
Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

En Bona Companyia 
Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.
 

INFÀNCIA, JOVES I FAMÍLIA
 
Projecte d’Acompanyament a l’Escolaritat (PAE)
Acompanyem i donem suport a estudiants de secundària en situació ció de vulnerabilitat, i a les seves famílies, per lluitar contra l’absentisme
i el fracàs escolar, en col·laboració amb els centres educatius

Servei d’Intervenció Educativa (SIE)
Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a
garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.
 
La Creueta: al costat del Parc Tecnològic UdG, de dilluns a dijous de 16 h a 19:30 h
Font de la Pólvora: Centre Cívic Onyar, de dilluns a dijous de 16 h a 19:30 h
Taialà: C/ Dels cavallers, 28, dilluns i dijous 17 h a 19 h
Pont Major: C/ Àngel Marçà i Beca, de dilluns a divendres de 17 h a 19:30h
Sant Narcís: Local parroquial, dilluns i dimecres de 16:30 h a 19 h
Espai 31: C/ Anselm Clavé, 32. De dilluns a dijous, de 16:30 h a 19:30 h
 
Proinfància 
Atenem infants de 0 a 18 anys a través d’un model d’atenció integral que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social, i que es concreta en espais de trobada durant tot el curs escolar en els quals s’ofereix suport social, educatiu i emocional per prevenir situacions d’exclusió.

Es realitza en els barris de Palau i Barri Vell.

Fes+
Acompanyem joves en situació de vulnerabilitat que cursen estudis postobligatoris, per tal de donar-los les eines i el suport necessari per superar-los amb èxit i facilitar així el seu accés a estudis superiors i/o al mercat laboral.

Es realitza en els barris de Girona Est.


SENSE LLAR I HABITATGE

 Pis d’Acollida Temporal per a la Inclusió (PATI)
Oferim habitatge temporal a dones i mares amb infants a càrrec, que pateixen precarietat socioeconòmica severa, i els proporcionem el suport necessari perquè puguin superar la situació d’exclusió i recuperar l’autonomia personal, psicològica i social.

Conviu
Oferim habitatge temporal i suport integral a persones que provenen d’institucions penitenciàries per a facilitar la seva integració social i inserció laboral.

Llaços
Procurem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge i que aquest esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament i l’exclusió.

Pis Devesa
Oferim habitatge temporal i acompanyament integral a joves migrans sense referents, extutelats per l’administració, per facilitar el seu procés maduratiu i la seva inserció social i laboral.
 
Servei d'Assessorament per al Dret a l'Habitatge
Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats relacionades amb l’accés a un habitatge digne, per tal de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.


ASSESSORAMENT JURÍDIC 
 
Servei d’Assessorament a l’Immigrant (SAI)
Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.

Pujada de La Mercè, 8

Servei d'Assessorament contra el racisme i la discriminació (SARD)
Acompanyem i donem suport a les persones que reben discriminació i actituds racistes, i oferim recursos de sensibilització i denúncia.

Pujada de La Mercè, 8


INSERCIÓ SOCIOLABORAL I ECONOMIA SOCIAL
 
Servei d'Orientació Sociolaboral 
Oferim orientació, acompanyament i suport a persones que presenten especials dificultats per accedir al mercat laboral, per tal que estiguin més preparades per a buscar feina de forma autònoma i facilitar així l’accés a un lloc de treball

Pujada de La Mercè, 8
Girona Est: Plaça Llimoners
 
Reincorpora
Acompanyem interns de centres penitenciaris per millorar la seva inserció social i laboral, per mitjà d’un pla personalitzat.
 
Itineraris Integrals d'Inserció
Orientem, acompanyem i donem eines a persones que presenten especials dificultats per trobar feina, a través d’un itinerari personalitzat, per facilitar la seva incorporació al mercat de treball.
Intermediació i prospecció 
Fem d’intermediaris entre les persones ateses per Càritas que han rebut acompanyament laboral i participen activament en la recerca de feina, i les
empreses que ofereixen llocs de treball, per a facilitar una bona incorporació al mercat laboral

Pujada de Mercè 8
 
Formació en alternança
Donem formació professional en un context de treball real, així com formació en competències bàsiques, a joves tutelats i extutelats per l’administració, en situació de vulnerabilitat greu, per tal de facilitar el seu accés a un lloc de treball.

C/ Anselm Clavé, 32

Pretaller de neteja en serveis de proximitat
Millorem les possibilitats d’accés al mercat laboral de dones en situació de vulnerabilitat, a través de formació teòrica i pràctica en l’ofici de netejadora professional.

Pujada de Mercè 8
 
ECOSOL - EMPRESA D'INSERCIÓ
Fomentem l'economia social i la contractació de persones en risc d'exclusió a través de les diverses línies d’activitat d’Ecosol empresa d’inserció.

 

Memòria Càritas Parròquies de la ciutat de Girona 2023 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2022 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2021 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2020 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2019 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2018 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2017 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2016 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2015 Memòria Càritas Interparroquial de Girona 2014

Com pots col·laborar?

Com a voluntari/ària
Adreçant-vos a Càritas Parròquies de la ciutat de Girona. Pujada de la Mercè, 8. Tel. 972 20 49 80 ( ext. 2003). E-mail: girona@caritasgirona.cat

­ Com a soci/a

Contacta amb Càritas Parròquies de la ciutat de Girona per realitzar la teva aportació o
donatiu. Tu decideixes quant aportar i en quina periodicitat. Pujada de la Mercè, 8.

Tel. 972 20 49 80 ( ext. 2003). E-mail: girona@caritasgirona.cat

­Com a donant­

Es poden fer donacions econòmiques mitjançant les col·lectes en les diferents

campanyes de Càritas que s’organitzen en les parròquies; aportant quantitats
econòmiques a Càritas Parròquies de la ciutat de Girona o a través del número de
compte: ES24 2100 8101 9922 0033 7011


Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG