MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Assessorament Jurídic

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Assessorament Jurídic

Servei d’Assessorament a l’Immigrant

Els processos migratoris exigeixen tràmits administratius i legals complexos, que s’afegeixen a les dificultats personals, familiars i emocionals que pateixen les persones migrants en situació vulnerable. Des de Càritas, oferim assessorament i suport jurídic especialitzat per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria i ciutadania a les persones migrants i als agents socials del territori. Organitzem accions formatives i de sensibilització per a persones immigrades, professionals socials i per la societat civil, a més de realitzar un seguiment constant de la normativa vigent i la seva aplicació, per poder assessorar de manera rigorosa, i denunciar les situacions d’injustícia i indefensió entorn dels processos migratoris.

Objectius:
Afavorir l'acollida i l'assentament a la nostra societat de persones immigrants en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social, implicant a la societat civil per tal de promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir la justícia i la cohesió social des d'una perspectiva intercultural.

Facilitar l'accés a una situació administrativa regular i lluitar contra la irregularitat sobrevinguda de persones immigrants en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social implicant als agents socials del territori.

Potenciar que les persones immigrades adquireixin coneixements sociolaborals i de l'entorn en què s'han establert així com a pautes administratives, culturals i cíviques necessàries per desenvolupar-se de forma autònoma a la societat d'acollida.

Implicar, formar i sensibilitzar als agents del territori i a la societat civil en el desenvolupament del projecte per promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir la justícia i la cohesió social des d'una perspectiva de gènere i drets humans.

Destinataris:
El Servei està adreçat a persones immigrades amb pocs o nuls recursos econòmics, la majoria d'elles en situació d'irregularitat administrativa, amb dificultats per a desplaçar-se i/o manca de coneixement de la llengua i de les vies per a regularitzar la seva situació: persones residents a la província de Girona i part del Maresme (Diòcesi del Bisbat de Girona) que es troben en situació o risc de vulnerabilitat i que necessiten rebre informació i assessorament per tal de facilitar el seu assentament social, laboral i cultural a la nostra societat.

Càritas locals on es realitza:
Cadaqués, Calella, Castell-Platja d’Aro, Figueres, Garrotxa, Girona, Llagostera, Olot, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.

Servei de Traducció i Intèrprets

El desconeixement de la llengua suposa una complicació afegida a l’hora de realitzar tràmits i legalització de documentació. Des de Càritas, oferim un servei de traducció i d’interpretació en diferents idiomes per a les persones que s’adrecen al servei. També proporcionem suport i acompanyament a persones que han de fer tràmits de legalització de documents davant les diferents administracions, per resoldre qualsevol dubte o incidència.

Objectius:
Afavorir l'acollida i l'assentament a la nostra societat de persones immigrants en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social, implicant a la societat civil per tal de promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir la justícia i la cohesió social des d'una perspectiva intercultural.

Destinataris:
El Servei està adreçat a persones immigrades amb pocs o nuls recursos econòmics, la majoria d'elles en situació d'irregularitat administrativa, amb dificultats per a desplaçar-se i/o manca de coneixement de la llengua i de les vies per a regularitzar la seva situació: persones residents a la província de Girona i part del Maresme (Diòcesi del Bisbat de Girona) que es troben en situació o risc de vulnerabilitat i que necessiten rebre informació i assessorament per tal de facilitar el seu assentament social, laboral i cultural a la nostra societat.

Càritas locals on es realitza:
Càritas Diocesana de Girona - Serveis Generals. 
 

Servei d'Assessorament contra el racisme i la discriminació

Oferim recursos per sensibilitzar i lluitar contra la normalització dels discursos racistes, la discriminació i la xenofòbia. Acompanyem i donem suport a les víctimes d'aquestes situacions per evitar que quedin invisibilitzades i denunciem les actituds i accions que no respecten aquest marc de convivència.

Objectius:
Promoure accions d'informació, formació i sensibilització adreçades als ciutadans del territori que promoguin un discurs inclusiu, de comprensió i respecte a la diferència, de convivència i relacions positives, que afavoreixin la igualtat d'oportunitats, la justícia i la cohesió social i facin valdre la riquesa d'una societat diversa.

Implicar i sensibilitzar a la societat civil en temes d'immigració amb la finalitat de promoure la comprensió i respecte a les diferències, la convivència i relacions positives que afavoreixin la igualtat d'oportunitats i facin valdre la riquesa d'una societat diversa.

Oferir informació i formació a potencials víctimes d'incidents racistes i de discriminacions amb la finalitat d'empoderar-les, potenciar la seva autoestima i visibilitzar i combatre aquestes pràctiques.

Acompanyar i assessorar a víctimes i/o potencials víctimes d'incidents racistes.

Destinataris:
Persones estrangeres o espanyoles racialitzades en situació vulnerable.
 
Càritas locals on es realitza:
Girona.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG