MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Assessorament Jurídic

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Assessorament Jurídic
Aquí pots consultar les dades del programa referents a l'any anterior

*Hi ha hagut diverses actualitzacions pel que fa a algun dels projectes, ja que o bé s'ha deixat de fer o bé ha evolucionat i s'ha reinventat.

La memòria 2020 és una fotografia de l'impacte provocat per la crisi sociosanitària a les persones més vulnerables. La demanda d'ajuda no ha parat de créixer i la resposta de Càritas ha estat sòlida, gràcies al compromís del voluntariat, els socis/es i donants i les empreses i organitzacions que ens han acompanyat. Ara toca pensar en el futur amb esperança, teixir vincles de proximitat per no deixar ningú enrere i, sobretot, reconstruir una normalitat més justa socialment.

Servei d’Assessorament a l’Immigrant

Els processos migratoris exigeixen tràmits administratius i legals complexos, que s’afegeixen a les dificultats personals, familiars i emocionals que pateixen les persones migrants en situació vulnerable. Des de Càritas, oferim assessorament i suport jurídic especialitzat per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria i ciutadania a les persones migrants i als agents socials del territori. Organitzem accions formatives i de sensibilització per a persones immigrades, professionals socials i per la societat civil, a més de realitzar un seguiment constant de la normativa vigent i la seva aplicació, per poder assessorar de manera rigorosa, i denunciar les situacions d’injustícia i indefensió entorn dels processos migratoris.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Afavorir l'acollida i l'assentament a la nostra societat de persones immigrants en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social, implicant a la societat civil per tal de promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir la justícia i la cohesió social des d'una perspectiva intercultural.

Facilitar l'accés a una situació administrativa regular i lluitar contra la irregularitat sobrevinguda de persones immigrants en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social implicant als agents socials del territori.

Potenciar que les persones immigrades adquireixin coneixements sociolaborals i de l'entorn en què s'han establert així com a pautes administratives, culturals i cíviques necessàries per desenvolupar-se de forma autònoma a la societat d'acollida.

Implicar, formar i sensibilitzar als agents del territori i a la societat civil en el desenvolupament del projecte per promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir la justícia i la cohesió social des d'una perspectiva de gènere i drets humans.

Destinataris:
El Servei està adreçat a persones immigrades amb pocs o nuls recursos econòmics, la majoria d'elles en situació d'irregularitat administrativa, amb dificultats per a desplaçar-se i/o manca de coneixement de la llengua i de les vies per a regularitzar la seva situació: persones residents a la província de Girona i part del Maresme (Diòcesi del Bisbat de Girona) que es troben en situació o risc de vulnerabilitat i que necessiten rebre informació i assessorament per tal de facilitar el seu assentament social, laboral i cultural a la nostra societat.

Càritas locals on es realitza:
Cadaqués, Calella, Castell-Platja d’Aro, Figueres, Garrotxa, Girona, Llagostera, Olot, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.

Servei d'Assessorament contra el racisme i la discriminació

Oferim recursos per sensibilitzar i lluitar contra la normalització dels discursos racistes, la discriminació i la xenofòbia. Acompanyem i donem suport a les víctimes d'aquestes situacions per evitar que quedin invisibilitzades i denunciem les actituds i accions que no respecten aquest marc de convivència.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Promoure accions d'informació, formació i sensibilització adreçades als ciutadans del territori que promoguin un discurs inclusiu, de comprensió i respecte a la diferència, de convivència i relacions positives, que afavoreixin la igualtat d'oportunitats, la justícia i la cohesió social i facin valdre la riquesa d'una societat diversa.

Implicar i sensibilitzar a la societat civil en temes d'immigració amb la finalitat de promoure la comprensió i respecte a les diferències, la convivència i relacions positives que afavoreixin la igualtat d'oportunitats i facin valdre la riquesa d'una societat diversa.

Oferir informació i formació a potencials víctimes d'incidents racistes i de discriminacions amb la finalitat d'empoderar-les, potenciar la seva autoestima i visibilitzar i combatre aquestes pràctiques.

Acompanyar i assessorar a víctimes i/o potencials víctimes d'incidents racistes.

Destinataris:
Persones estrangeres o espanyoles racialitzades en situació vulnerable.
Càritas locals on es realitza:
Girona.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG