MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Acollida i Acompanyament

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Acollida i Acompanyament

Aquí pots consultar les dades del programa referents a l'any anterior
*Hi ha hagut diverses actualitzacions pel que fa a algun dels projectes, ja que o bé s'ha deixat de fer o bé ha evolucionat i s'ha reinventat.

La memòria 2020 és una fotografia de l'impacte provocat per la crisi sociosanitària a les persones més vulnerables. La demanda d'ajuda no ha parat de créixer i la resposta de Càritas ha estat sòlida, gràcies al compromís del voluntariat, els socis/es i donants i les empreses i organitzacions que ens han acompanyat. Ara toca pensar en el futur amb esperança, teixir vincles de proximitat per no deixar ningú enrere i, sobretot, reconstruir una normalitat més justa socialment.

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Acollir i acompanyar les persones que se’ns adrecen és la missió de Càritas i és també el primer pas de tota la nostra acció social. A les acollides, escoltem, identifiquem i valorem cada situació, i establim un pla de treball personalitzat a partir dels nostres recursos i projectes, coordinat amb els serveis socials i altres entitats, amb l’objectiu de millorar l’autonomia i la promoció de les persones. Treballem amb la implicació de les famílies i les acompanyem per superar plegats les situacions d'exclusió social.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:

Facilitar la transformació de les condicions de vida de les persones/famílies en situació de risc o exclusió social.

Millorar el seu benestar emocional, social i econòmic.

Promoure l'autonomia personal a través de la corresponsabilització en el seu propi procés de canvi.

Augmentar el coneixement sobre serveis i recursos de la comunitat més adients per la seva millora.

Destinataris:
Persones o famílies afectades per situacions de vulnerabilitat o exclusió social.

Càritas locals on es realitza:

Serveis d'Acollida amb tècnic/a: Banyoles, Figueres, Girona, La Bisbal, Lloret de Mar, L'Escala, Olot, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.

Serveis d'Acollida amb voluntariat: Arenys de Munt, Blanes, Cadaqués, Calella de Mar, Malgrat de Mar, Palamós, Pals, Pineda Santa Maria, Pineda Poblenou, Portbou, Roses, Santa Coloma de Farners i Santa Susanna.

Fem Comunitat

Oferim un espai perquè cada setmana grups de persones en situació de vulnerabilitat, altres persones implicades i persones voluntàries, es trobin i comparteixin inquietuds i eines per fer una recerca activa de solucions, potenciant l’ajuda mútua, l’organització i autogestió del grup, el coneixement dels recursos i entitats del territori, i la participació social. Les activitats que es porten a terme tenen l’objectiu d'ajudar les persones a avançar en participació activa, empoderant-les, perquè siguin protagonistes del seu propi canvi, i en l’accés als seus drets més fonamentals, permetent així transformar la seva realitat més immediata.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Promoure la millora del benestar de les persones en situació de vulnerabilitat social.

Promoure el desenvolupament personal dels homes i dones participants.

Incentivar l'adquisició d'hàbits de vida saludables.

Fomentar la participació en recursos socials, culturals i de temps lliure del territori.

Establir un treball en xarxa i de col·laboració amb els diferents agents socials, culturals i de salut del territori.

Implicar la comunitat mitjançant la incorporació de persones voluntàries al projecte.

Destinataris:
Els grups estan formats per persones en situació de vulnerabilitat que poden ser derivades d'altres projectes de Càritas o altres agents del territori, però també hi participen altres persones que no es troben en situació de vulnerabilitat o no en coneixem la seva situació, de manera que es formen grups heterogenis amb l'objectiu d'inclusivitat.

Càritas locals on es realitza:
Anglès, Bonmatí, Garrotxa, Hostalric, Lloret, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Sant Gregori.

Espais amb Cor

Els Espais amb Cor són equipaments multifuncionals, vinculats a les activitats dels robers, però que tenen per objectiu principal que les persones participants estableixin vincles i reforcin la xarxa de contactes, com a part d’un procés que les que portarà a implicar-se en la vida social de l'entorn, per evitar l’aïllament i l’exclusió. A la pràctica, aquests espais disposen d’aules per fer-hi trobades, tallers i formacions, i es gestionen amb equips formats per persones voluntàries, i tècniques. Lloret de Mar acaba d’estrenar aquest 2021 el segon Espai amb Cor de la diòcesi, després del de Salt, que va ser el pioner.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Contribuir a evitar els diferents nivells d'aïllament i exclusió social de les dones i les seves famílies, a través de l'oferta d'espais i oportunitats per exercir el dret a la participació activa.

Millorar la xarxa relacional i el vincle de les dones amb la comunitat a través d'espais d'acollida i de trobada.

Afavorir el benestar social i emocional de les famílies, a través de l'entrega social de roba i productes de primera necessitat.

Promoure nous coneixements i noves habilitats socials en el col·lectiu de les dones, a través d'espais formatius.

Destinataris:
Dones en situació d'exclusió social que, mitjançant un espai convivencial, volen participar dels diferents espais de trobada o de formació.

Dones migrades que necessiten crear o reforçar les seves xarxes d'ajuda.

Famílies, indistintament de la tipologia, que necessiten ajuda per cobrir necessitats bàsiques.

Grups heterogenis, persones immigrades amb persones autòctones per afavorir el diàleg i l'intercanvi entre cultures.

Infants com a destinataris d'algunes accions de participació i dinamització de l'espai.

Joves com a destinataris d'algunes accions de dinamització i de sensibilització.

Joves en pràctiques i en realització de servei comunitari.

Persones grans que poden aportar les seves experiències i els seus coneixements en un espai de trobada intergeneracional.

Qualsevol persona motivada per participar en les diferents activitats que es proposen.

Càritas locals on es realitza:
Lloret de Mar i Salt. 


 

 

Tallers de Costura

Reunir-se per compartir coneixements pràctics de costura, de reutilització i de reciclatge de roba, i, alhora, fomentar els vincles entre persones d'una comunitat per evitar les situacions d'exclusió social. Aquesta és la clau dels Tallers de Costura, uns espais de cohesió i d'enfortiment, que agrupen majoritàriament dones d'arreu de la diòcesi, en situacions molt diverses, gràcies a la implicació del voluntariat.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Promoure nous coneixements i habilitats socials en el col·lectiu de les dones, a través d'espais formatius i d'acollida.

Oferir un espai d'acollida i de trobada per dones.

Proporcionar coneixements pràctics de costura a diferents nivells.

Treballar habilitats personals i socials que afavoreixin la presència en diferents espais de la societat.

Crear sinergies amb el projecte de rober per tal de possibilitar activitats conjuntes.

Destinataris:
Dones en situació d'exclusió social que, mitjançant un espai convivencial, volen aprendre a cosir o perfeccionar la seva formació en confecció, hàbits i habilitats socials, i ser un punt de trobada i diàleg entre diverses cultures.

Dones derivades per agents socials interns o externs.

Es potencia que els grups siguin el màxim d'heterogenis, pel que fa a perfil de les dones, edat, procedència, i nivell de formació.

Càritas locals on es realitza:
Amer, Anglès, Cadaqués, Girona, La Bisbal, La Cellera, Malgrat, Salt i Santa Coloma de Farners.

Horts Comunitaris

Cultivar i mantenir un hort és una activitat positiva per a la salut física i emocional de les persones que atenem. Sobretot, permet millorar la cohesió i els vincles de les persones que estan desmobilitzades i que poden caure en l’exclusió. Però els horts són també espais plens de vida, que ajuden a dinamitzar parcel·les desocupades dels municipis. L’equip dels horts també organitza xerrades sobre horticultura ecològica, autoconsum i visites de grups d’escolars, entre moltes altres activitats. En aquests espais, les persones hi fan créixer molt més que verdures i hortalisses.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Que les persones participants aprenguin a cultivar el seu hort, buscant cobrir una part de les seves necessitats alimentàries.

Que les persones trobin en el cultiu d'hortalisses una activitat que contribueixi a la millora de la seva salut (tant física com emocional).

Que els horts esdevinguin espais de cohesió social, de generació d'amistats, on el grup de participants aprengui l'autogestió del seu dia a dia en aspectes relacionats amb la bona convivència i tenir cura de l'espai.

Que els horts permetin als seus participants establir vincles amb altres persones i entitats del municipi a partir d'una sèrie d'activitats com són: les visites guiades, les jornades de portes obertes, els tallers escolars.

Destinataris:
Persones adultes de cada municipi i de qualsevol perfil. Però donant prioritat, de vegades, a aquelles que es troben en situació d'exclusió social.

Càritas locals on es realitza:
Amer, Baix Ter, Begur, Palafrugell, Vall d'Aro. 

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural

Aprendre la llengua de la societat d'acollida és un aspecte bàsic per poder-se integrar, compartir experiències amb el veïnat, entendre els comunicats de l'escola o optar a una feina. En aquests tallers lingüístics per a persones nouvingudes s'hi aprèn la llengua oral, vocabulari i gramàtica bàsica, però les persones participants també hi adquireixen pautes culturals del nostre entorn.

Durant el 2020, les trucades i la comunicació telemàtica han substituït una bona part d'aquestes trobades, fet que ha permès ser d'alguna manera a prop de les persones, però hem pogut comprovar més que mai que el coneixement de la llengua és imprescindible per evitar l'exclusió.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Proporcionar a les persones nouvingudes els elements lingüístics bàsics de la llengua pròpia de Catalunya per una bona comunicació i cohesió social.

Facilitar a les persones d'origen immigrant pautes culturals, administratives i socials necessàries per poder desenvolupar-se autònomament a la societat.

Potenciar el protagonisme i la participació social de les persones d'origen immigrant, vinculant-les al teixit associatiu local, a fi que esdevinguin ciutadanes actives, de ple dret, que aportin el seu potencial en la construcció d'aquesta nova societat.

Destinataris:
Homes i dones majors d'edat en procés migratori.

Mancances en l'àmbit de competències comunicatives en llengua catalana.

Desconeixement de la societat i la cultura del país.

Baix nivell de participació ciutadana.

Situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà, Amer, Anglès, Baix Ter, Blanes, Bonmatí, Calella, Cassà de La Selva, Cadaqués, Garrotxa, Girona, La Cellera, La Bisbal d'Empordà, Llagostera, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Pineda-Santa Maria, Pineda Poblenou, Pla de L'Estany, Santa Susanna, Tordera i Vilobí.

S@ntir

Les situacions de vulnerabilitat socioeconòmica són esdeveniments vitals que afecten la salut emocional de les persones. La inestabilitat laboral, els processos migratoris, les trajectòries personals associades a l'exclusió social, la manca d'un habitatge digne, aquests i altres moments de trencament i ruptura en la vida de les persones, les aboca a situacions d'alta fragilitat amb una necessitat imperant d'eines i estratègies psicològiques per afrontar aquests canvis. En una època tan convulsa com la que estem vivint, S@NTIR vol donar una resposta a les necessitats d'acompanyament psicològic i social de les persones més vulnerables fomentant el sentiment de comunitat i pertinença de totes les persones implicades.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Millorar el benestar psicològic de les persones més vulnerables.

Pal·liar les situacions de vulnerabilitat social relacionades amb la manca de suport emocional i psicològic.

Augmentar la resiliència de les persones a través de l'aprenentatge d'estratègies d'afrontament psicològic.

Impulsar la participació en la comunitat de persones en situació de vulnerabilitat social, tenint en compte el seu benestar psicològic i social.

Destinataris:
Homes i dones majors d'edat.

Nivell mitjà de coneixement de la llengua (permet a la persona mínimament expressar-se).

Ingressos econòmics insuficients.

Situació de vulnerabilitat social.

Trastorns lleus/moderats de l'estat d'ànim.

Càritas locals on es realitza:
Garrotxa, Lloret, Malgrat de Mar i Palamós. 
 

Servei en Drets Socials de Suport en Tràmits

Oferim suport a les persones que han de realitzar algun tràmit administratiu i tenen dificultats per a poder-ho fer de forma telemàtica, ja sigui perquè no disposen d'accés a internet, o no tenen habilitat en l'ús de les tecnologies o tenen altres tipus de dificultats, com per exemple, l'idioma.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG