MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Sense Llar i Habitatge

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.

Sense Llar i Habitatge
No disposar d’un habitatge en condicions (infrahabitatge, amuntegament de famílies, lloguer irregular…) juntament amb les dificultats d’accés a un habitatge digne i la impossibilitat de fer front a les despeses que se'n deriven (aigua, llum, calefacció…), fa que les persones i famílies que es troben en situació més vulnerable vegin agreujada la seva situació. Alhora, no disposar d’un habitatge en condicions sol obligar a traslladar-se de manera habitual, amb el que això comporta, especialment si hi ha menors. En els casos més extrems, aquestes persones poden caure en situacions de sensellarisme, és a dir, viure al carrer. No disposar d’un habitatge en condicions afecta severament tots els àmbits de la vida, inclosa la salut física i mental.


Aquí pots consultar les dades del programa referents a l'any anterior 

Pisos d’Acollida Temporal per la Inclusió (PATI)

Dones i mares amb infants a càrrec, que pateixen precarietat socioeconòmica severa, comparteixen un habitatge protegit, on poder recuperar l’estabilitat emocional i, des d’aquí, iniciar un procés per a poder recuperar també la seva autonomia personal, psicològica i social.

Un equip professional, amb el suport de persones voluntàries, acompanyem les dones en el procés de millora de la seva situació, que inclou tant aspectes jurídics, laborals, de promoció personal i de salut, com de cura i atenció als infants. Treballem amb les dones el coneixement de l’entorn i la creació de xarxa social, per formar part de la comunitat i exercitar els drets fonamentals de la persona.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà Interior, Girona i Salt. 

Conviu

Persones que provenen d’institucions penitenciàries i no compten amb un entorn familiar ni recursos suficients per gaudir d'un habitatge, conviuen en un pis d’acollida on tenen també el suport necessari, per part d’un equip professional, perquè puguin formar-se, trobar feina i reinserir-se socialment, comptant sempre amb la seva implicació.

Els oferim acompanyament per a la millora de les seves competències personals, facilitem el contacte amb la xarxa comunitària i els orientem per aprendre a fer ús dels recursos formatius, d’inserció laboral i de temps lliure, a través de l’acompanyament personal, grupal i el treball en xarxa amb diferents recursos del territori.

Llaços, model Housing First

El moviment Housing First, que fonamenta el projecte Llaços, considera que totes les persones han de comptar en primer lloc amb una llar digna per poder iniciar qualsevol procés d’inclusió social.

Amb aquesta filosofia, intentem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge, i que aquest esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament i l’exclusió. Volem partir de l’habitatge per iniciar un procés integral i aconseguir que aquestes persones trobin el seu lloc a la societat i s’hi puguin sentir incloses.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Girona, Salt i Santa Coloma de Farners.

 

Som Refugi

Som Refugi té com a finalitat potenciar l’autonomia personal de joves estrangers no acompanyats, majors de 18 anys i extutelats per l’administració, oferint un recurs residencial i atenció individualitzada basada en l’acompanyament, la motivació, l’orientació i la formació, per poder facilitar el procés maduratiu dels joves i la seva inclusió en la societat.

Són joves en situació de vulnerabilitat que han acceptat voluntàriament l’ajut que els proporciona la casa d’acollida i s’han compromès a participar activament en el seu projecte de treball i futur.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Caldes de Malavella

Pis Devesa

El Pis Devesa acull a joves majors de 18 anys extutelats per l’administració, amb permís de residència i competències bàsiques a nivell d’autonomia. Els ofereix un recurs residencial on la participació és l’eix clau del projecte de futur de cada jove: l’educador/a acompanya i dóna suport; no decideix ni pren decisions en relació al projecte personal del jove.

Aquest pis esdevé l’últim recurs protegit per a aquests joves, amb la finalitat que puguin inserir-se social i laboralment amb èxit i arribar a la plena autonomia als 21 anys, edat màxima en què poden estar en aquest projecte.

Sense Llar de Figueres

Sortim al carrer per detectar persones en situació de sensellarisme, conèixer les seves necessitats i mirar de crear-hi vincles, per afavorir processos de recuperació de l’autonomia personal, millorar la seva qualitat de vida i fomentar la inclusió a la comunitat i a la intervenció grupal promovent espais de trobada i d'inclusió.

La manca d’habitatge empitjora ràpidament les situacions d’exclusió social i per tant cal que les persones que viuen al carrer coneguin de quins recursos disposen i rebin l’acompanyament necessari per iniciar un procés de recuperació, comptant sempre amb la seva implicació personal.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà Interior.
 

Servei en Drets Socials d'Habitatge

Assessorem jurídicament i acompanyem processos on es vulnera el dret a l’habitatge, com poden ser desnonaments per execucions hipotecàries o per precari, deutes per crèdits personals a entitats bancàries, impagament de lloguers, situacions d’infrahabitatge...

Un equip de persones voluntàries, amb coneixement jurídics i financers, acompanyem i assessorem les famílies per tal de mediar i trobar solucions a aquestes situacions i unificar criteris d’actuació, sensibilització i denúncia.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Anglès, Baix Ter, Girona, La Bisbal d'Empordà, Salt i Santa Coloma de Farners. 

 

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG