MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Sense Llar i Habitatge

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.

Sense Llar i Habitatge
No disposar d’un habitatge en condicions (infrahabitatge, amuntegament de famílies, lloguer irregular…) juntament amb les dificultats d’accés a un habitatge digne i la impossibilitat de fer front a les despeses que se'n deriven (aigua, llum, calefacció…), fa que les persones i famílies que es troben en situació més vulnerable vegin agreujada la seva situació. Alhora, no disposar d’un habitatge en condicions sol obligar a traslladar-se de manera habitual, amb el que això comporta, especialment si hi ha menors. En els casos més extrems, aquestes persones poden caure en situacions de sensellarisme, és a dir, viure al carrer. No disposar d’un habitatge en condicions afecta severament tots els àmbits de la vida, inclosa la salut física i mental.


Aquí pots consultar les dades del programa referents a l'any anterior 

Pis d’Acollida Temporal per a la Inclusió (PATI)

Dones i mares amb fills en situació de precarietat socioeconòmica viuen en habitatges protegits per recuperar l’estabilitat emocional i l’autonomia personal. Acompanyem el seu procés en aspectes jurídics, laborals, de salut i promoció personal, fomentant la creació de xarxa social i la seva inclusió a la comunitat.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà Interior, Girona i Salt. 

Conviu

Acompanyem en el procés de reinserció social persones que provenen d’institucions penitenciàries, per tal de garantir una actuació integral adequada, a partir de la convivència en un pis d’acollida. Se les acompanya perquè assumeixin el protagonisme que els correspon en la construcció de les seves pròpies vides i s’encaminin cap a l’autonomia.

Llaços

Llaços segueix el moviment Housing First, que creu que totes les persones mereixen un lloc digne on viure per poder començar el procés d’inclusió social. El projecte busca proporcionar a les persones sense llar un habitatge com a eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament i l’exclusió.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Girona, Salt i Santa Coloma de Farners.

 

Som Refugi

Som refugi ajuda joves estrangers no acompanyats, majors d’edat, extutelats per l’administració, a través d’un recurs residencial que ofereix atenció individualitzada i acompanyament, motivació, orientació i formació per promoure la seva autonomia personal i inclusió social. Els joves han acceptat voluntàriament aquest suport i s’han compromès amb el seu futur.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Caldes de Malavella

Pis Devesa

Acollim joves extutelats majors de 18 anys per fomentar les seves competències bàsiques d’autonomia. Els oferim un recurs residencial on l’eix clau és la seva participació. Els acompanyem i donem suport, tenint en compte les seves decisions, amb l’objectiu de facilitar la seva inserció social i laboral amb èxit.

Sense Llar

Detectem persones en situació de sensellarisme, creem vincles, afavorim la recuperació de l’autonomia, millorant la seva qualitat de vida i fomentant la inclusió. La manca d’habitatge empitjora les situacions d’exclusió, per això oferim acompanyament per iniciar un procés de recuperació.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà Interior.
 

Servei d'Assessorament per al Dret a l'Habitatge

Oferim assessorament jurídic i acompanyament en situacions de vulneració del dret a l’habitatge, com desnonaments per execucions hipotecàries o impagament de lloguers. Amb un equip de voluntariat especialitzat, mediem i busquem solucions per unificar criteris d’actuació, sensibilització i denúncia per revertir aquestes situacions.


Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Anglès, Girona i Santa Coloma de Farners. 

 

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG