MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Inserció Sociolaboral

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.

Inserció Sociolaboral
Tenir feina és un dret. L’ocupació laboral ens permet desenvolupar-nos com a persones i la retribució econòmica és la base per poder viure dignament. Malauradament, l’accés a una feina suposa una dificultat afegida per moltes de les persones que atenem. Baix nivell formatiu, manca d’experiència, baix nivell de comunicació, xarxa relacional molt feble, dificultats administratives, desconeixement de les eines digitals… són aspectes que dificulten en gran mesura l’accés al treball. 

Orientem, formem i acompanyem persones amb especials dificultats d’accés al món laboral per tal de facilitar la seva inserció. Alhora, fem una crida a la creació i manteniment de llocs de treball dignes, que generin estabilitat a les famílies i ajudin a trencar el cercle de la pobresa. 

Aquí pots consultar les dades del programa referents a l'any anterior

 

Emplea Lab

Emplea Lab és un projecte impulsat per Càritas, en col·laboració amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que es realitza a diferents punts del territori i que s'adreça a persones que es troben en edat laboral, però en situació de desocupació, i que són perceptores de l'Ingrés Mínim Vital o bé, de la Renda Garantida de Ciutadania.

Les persones participants formen part d'un estudi que té l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat mitjançant un acompanyament intensiu per a la recerca d'ocupació. El projecte compta amb la participació d'entitats com la Fundació d'Organitzacions Empresarials de Girona i la Fundació ADECCO. Una molta bona oportunitat per a totes aquelles persones seleccionades, ja que reben un suport formatiu i econòmic.

             


       

Reincorpora

Persones internes en centres penitenciaris i persones en situació d’alta exclusió o exclusió social severa compten amb suport per al seu procés d’inserció social i laboral. A partir d’un pla de treball personalitzat, elaborat conjuntament entre la persona i l’equip professional, i comptant sempre amb la seva implicació, reben acompanyament, formació i orientació laboral que els ajudarà a millorar les seves oportunitats d’inserció.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Girona.

Itineraris Integrals d'Inserció

Persones amb especials dificultats per accedir al mercat laboral, reben orientació, acompanyament i suport per a millorar la seva ocupabilitat, és a dir, per estar més preparats/des per a trobar una feina i mantenir-la. Partint d’un itinerari d’acompanyament personalitzat, i a través de tutories individuals i tallers grupals, treballem les competències i habilitats que ajudaran en aquest procés, alhora que permeten conèixer millor l’entorn laboral i els recursos formatius que poden donar suport.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà Interior, Baix Ter, Castelló d'Empúries, Garrotxa, Girona, Malgrat de Mar, Pla de l'Estany i Salt. 

 

Servei d'Orientació Sociolaboral

Persones que estan en recerca activa de feina, i que compten amb dificultats especials que els dificulten el procés, reben orientació, acompanyament i suport a través d’un pla de treball personalitzat, centrat en les seves potencialitats i necessitats, que permet millorar les seves oportunitats laborals. La finalitat és que la persona estigui més preparada per a buscar feina de forma autònoma, i facilitar així l’accés a un lloc de treball.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Girona, Lloret de Mar i Salt. 

Formació en Alternança

Joves tutelats i extutelats per l’administració en situació de vulnerabilitat greu, reben formació professional en un context de treball real, com pot ser el taller de muntatge industrial de bicicletes o bé en atenció al client. Alhora, realitzen formació en competències bàsiques, com llengua, matemàtiques, medi ambient, igualtat de gènere o alfabetització digital.

Durant el temps que participen en la formació reben una beca formativa per a poder cobrir les necessitats bàsiques i, alhora, disposen de suport psicològic i els orientem i motivem perquè segueixin alguna formació externa i puguin tenir alguna titulació reconeguda, que millori les seves oportunitats laborals.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Girona i Vilablareix. 

Pretaller de Neteja en Serveis de Proximitat

Dones amb poca o nul.la formació i/o experiència laboral i amb especials dificultats socials per accedir a un lloc de treball, tenen l’oportunitat d’empoderar-se i formar-se en l’ofici de netejadora professional.

A través de classes teòriques i pràctiques en un context de treball real, reben formació tecnicoprofessional, i també en competències bàsiques, que les ajudaran en el procés d’inserció. Es potencia un espai de cohesió i de suport mutu entre les participants per poder abordar les seves dificultats socials, ampliant la seva xarxa i els seus coneixements sobre recursos i eines que tenen a l’abast.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Garrotxa i Girona.

Intermediació i Prospecció

Per tal de facilitar la incorporació al treball de les persones que estan seguint un itinerari d’orientació laboral, les acompanyem també en l’accés a una feina, fent de pont entre la persona i l’empresa.

Tant les empreses i les famílies ocupadores, com les persones que acompanyem, compten amb l’assessorament, orientació i seguiment per part d’un/a professional de referència. Les empreses reben el suport de Càritas per a desenvolupar la seva Responsabilitat Social Corporativa també en l’àmbit laboral, a través de la contractació de personal i altres col·laboracions vinculades a la formació, selecció i desenvolupament del personal.

Formem part del Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i estem autoritzats com a agència de col·locació pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número 09000000319.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior


Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà Interior, Garrotxa i Girona. 

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG