MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Programa Formació Professional

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Programa Formació Professional

Anem x Feina

Avui en dia, les empreses cerquen persones que estiguin ben formades en el seu sector. És, per això, que des de Càritas formem professionalment les persones que atenem, tot valorant la demanda de llocs de feina del mercat laboral. Realitzem formacions d’oficis, com per exemple, operari de magatzem o atenció al client, reforcem les habilitats socials i laborals i oferim la possibilitat de realitzar pràctiques. Un cop finalitzada la formació, acompanyem la persona en la seva inserció laboral.

Punt Formació Incorpora (PFI)

L'objectiu d'aquest projecte és augmentar les oportunitats d'accés al món laboral dels usuaris d'Incorpora, el programa d’integració laboral de L’Obra Social “la Caixa”, amb menys possibilitats de trobar feina. Analitzem la demanda empresarial del territori, ens centrem en els perfils més demandats i programem formacions tècniques i professionals que fomenten el treball en equip, la bona gestió del temps i competències transversals i que inclouen pràctiques no laborals. Aquestes pràctiques faciliten la inserció laboral i permeten desenvolupar la responsabilitat social de les empreses.

Formació en Alternança

Hi ha joves tutelats i extutelats per l’Administració que es troben en situació de vulnerabilitat greu, perquè no compten amb recursos propis ni familiars, i que tenen dificultats per aconseguir una inserció social i laboral plena. Des de Càritas, els oferim formació en competències bàsiques en llengua i matemàtiques, per exemple, i formació tècnica i professional en muntatge industrial de bicicletes i atenció al client, per facilitar-los la inserció laboral. El projecte es complementa amb una beca formativa perquè puguin cobrir les necessitats bàsiques i, alhora, els motivem perquè assisteixin a formació externa i pugin obtenir un títol reconegut.

Pretaller neteja

Des de Càritas oferim, a les persones en risc d’exclusió social, orientació i formació en serveis de neteja per facilitar-los la incorporació al mercat laboral. La formació pràctica en context laboral la proporciona l’empresa d’Inserció Ecosol. A part dels coneixements previs a la inserció laboral i l’assoliment de capacitats diverses, també fomentem les habilitats relacionals i laborals i motivem la participació en formació complementària en centres externs, com les escoles d’adults, i l’aprenentatge de la llengua.

Lletres per a tothom

Aprendre la llengua del lloc d’acollida genera un doble benefici: facilita la integració social en la comunitat i el coneixement de les pautes culturals que la caracteritzen. És per aquest motiu que des de Càritas oferim cursos d’alfabetització en llengua catalana per a persones nouvingudes o que no en tenen prou domini, en el marc del projecte Lletres per a tothom, promogut per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, l'Obra Social "la Caixa" i la Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes FACEPA.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG