MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Programa Habitatge

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Programa Habitatge

Pisos d’Acollida Temporal per la Inclusió (PATI)

Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa, conviuen, de manera temporal, en pisos compartits. Aquest entorn residencial millora l’autonomia d’aquestes persones mentre reben el suport necessari perquè puguin superar les situacions d’exclusió. Des de Càritas ens encarreguem de no deixar soles aquestes persones i acompanyar-les en tot el procés de millora que inclou tant aspectes jurídics, de salut, de promoció personal de la pròpia dona, així com de cura i d’atenció als menors, perquè hi hagi una bona convivència i suport mutu.

Lloguer social

Les famílies que accedeixen a un pis de lloguer social no tenen els recursos necessaris per viure en una llar a preu de mercat. A través d’aquest projecte ens assegurem que dediquen a l’habitatge una quantitat de diners adaptada a la seva realitat econòmica i impedim que derivin cap a situacions més delicades. Mentrestant, aquestes famílies segueixen un pla de treball amb l’objectiu que guanyin autonomia i estabilitat econòmica suficient.

Projecte Llaços

Primer de tot cal comptar amb una llar. Això és el que promou el moviment Housing First i que fonamenta el projecte Llaços. L’objectiu és que persones sense llar puguin accedir a un habitatge, i que esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament. Volem partir de l’habitatge per iniciar un procés integral i aconseguir que aquestes persones trobin el seu lloc a la societat i s’hi puguin sentir incloses.

Projecte Conviu

Facilitem que les persones que provenen d’institucions penitenciàries puguin tenir oportunitats per adaptar-se i integrar-se a la societat. En aquest cas, ens centrem en persones que han complert condemna al Centre Puig de les Basses i que no compten amb l’entorn ni els recursos suficient per iniciar una vida fora del centre. Els oferim habitatge i suport integral a través de la resta de projectes perquè puguin formar-se, trobar feina i reinserir-se socialment, comptant amb la seva participació activa.

Sense Llar Figueres

Amb projecte, desenvolupat a Figueres, pretenem que les persones que han caigut en una situació d’exclusió social per manca d’habitatge participin en processos de promoció i inserció social que els permetin, de nou, prendre les regnes de la seva vida, accedir a una llar i ser els protagonistes d’una millora en la seva qualitat de vida. Sortim al carrer per localitzar persones en aquesta situació i les informem de les accions que realitzem des de Càritas i dels recursos que s’ofereixen des del municipi, i les acompanyem durant tot el procés.

Som Refugi

Quan compleixen la majoria d’edat, els joves migrants que han estat tutelats per l’administració i que no tenen referents familiars, sovint es troben en situacions de vulnerabilitat perquè no han pogut regularitzar la seva documentació o per falta de recursos suficients per viure de manera autònoma. El projecte Som Refugi els ofereix solucions d’habitatge i acompanyament integral, a través de tots els àmbits d’actuació de Càritas, amb l’objectiu que puguin inserir-se social i laboralment.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG