MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Programa Acollida i Acompanyament

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Programa Acollida i Acompanyament
L'acollida és la porta d'entrada a Càritas. Escolem i atenem totes les persones que se'ns adrecen per sortir de l'exclusió social.

Serveis i Punts d’Acollida

El primer pas quan una persona s’adreça a Càritas és l’acollida. Durant aquest procés escoltem la persona atesa, identifiquem i valorem la seva situació i establim un pla de treball personalitzat, coordinat amb els serveis socials i altres entitats. Els nostres equips de professionals i voluntariat treballen amb la participació activa de les famílies i les acompanyen per fomentar-ne l’autonomia i la promoció amb l’objectiu de fer front a la pobresa i l’exclusió social i millorar la seva situació.

Servei d’ajuda econòmica

Hi ha famílies que no disposen d’ingressos ni de recursos suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquestes famílies es troben en situacions d’alta vulnerabilitat. En aquests casos, des de Càritas oferim ajudes econòmiques puntuals i de caire excepcional per fer front a despeses molt bàsiques, mentre establim un pla de treball integral per revertir aquestes situacions, amb la implicació de les famílies participants, amb l’objectiu que millorin la seva autonomia.

Servei de dutxes

Hi ha persones que no tenen la possibilitat d’accedir a una higiene personal en condicions a casa seva, perquè no poden fer front al pagament de subministres energètics. Des de Càritas oferim equipaments i servei de dutxes a diverses poblacions amb l’objectiu que aquestes persones, i les que es troben en situació de sense llar, puguin satisfer aquesta necessitat bàsica de forma digna.

Servei de préstec de material ortopèdic

Els llits articulats, les cadires de rodes o els caminadors són eines de gran ajuda per a la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda. Tanmateix, les situacions de pobresa i d’exclusió social dificulten l’accés a aquest tipus de material. Des de Càritas n’organitzem i en gestionem el préstec per garantir que les persones que en necessiten puguin disposar-ne.

Espai Jove

Oferim formació a joves migrants sense referents que es troben en situació de vulnerabilitat i que necessiten ser acompanyats per inserir-se social i laboralment a la societat d’acollida. L’Espai Jove se centra en quatre aspectes clau: la llengua i l’alfabetització, el coneixement de l’entorn social, la informació en matèria jurídica i laboral i el suport emocional. Les sessions formatives s’han dut a terme durant dos mesos i han potenciat la participació i l’empoderament d’aquests joves, que sovint veuen frustrades les seves expectatives després de passar per un procés migratori ple de dificultats.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG