MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Programa Habitatge

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Programa Habitatge

Servei de suport en Deutes Familiars

Orientem i busquem solucions a persones amb problemes de deutes, sobretot hipotecaris, a conseqüència de la crisi, sovint per la pèrdua del lloc de treball. Actualment oferim el servei en 14 punts de la diòcesi, gràcies a la col·laboració de 21 persones voluntàries, coneixedores de l’àmbit bancari o amb formació jurídica.
Servei de Suport en Deutes Familiars

Projecte PATI (Pisos d'Acolliment Temporal per a la Inclusió)


Oferim habitatge temporal compartit a dones, sovint amb fills petits, en situació de greu vulnerabilitat social, i els facilitem el suport per a reorientar la seva situació i potenciar la seva autonomia. Durant un temps que oscil·la entre un i dos anys, les dones poden viure en un pis compartit, fent una aportació económica mínima, i compten amb el suport de Càritas per a cobrir les necessitats básiques i tenir l’acompanyament professional i humà necessari per a la seva reinserció social i laboral. Durant el temps d’estada es potencia la formació, especialment el coneixement i domini de l’idioma en el cas de dones nouvingudes, en habilitats sociolaborals i en formació ocupacional que els pugui facilitar la seva incorporació al món del treball. Actualment tenim 7 pisos d’acolliment, 4 a Girona, 2 a Salt i 1 a Figueres
Projecte PATI

Projecte Lloguer Social

Proporcionem pisos a baix cost que permetin a les famílies participants evitar la situación d’exclusió per manca d’habitatge. Els pisos han estat prèviament cedits a Càritas pels seus
propietaris (persones o entitats), per un període no inferior a cinc anys, per tal que siguin destinats a aquesta finalitat social. Durant aquest temps, Càritas es fa càrrec del manteniment dels pisos i del seguiment de la situació de les famílies. Actualment tenim tres pisos, dos de cedits i un altre que ha estat una donació.


Amb el suport de:

Projecte Lloguer Social

Projecte Pobresa Energètica

Càritas ha impulsat el Projecte Pobresa Energètica des de l’any 2014. El projecte va posar-se en marxa en forma de prova pilot amb amb un equip de 4 persones voluntàries. Neix amb la constatació de l’augment de demanda detectada al Servei d’Acollida de Càritas, de famílies que presentaven dificultat en el pagament de les seves factures de subministres i despeses de manteniment de la llar, amb l’objectiu d’estudiar, definir i planificar les accions que es durien a terme amb les famílies, de manera coordinada amb les administracions públiques locals, arribant a cobrir el què es detectava com a prioritari donar resposta de manera integral a les famílies detectades.
Més informació sobre el projecte

Accions d'Incidència Política

Participem en Taules, Xarxes i Plataformes formades per entitats, moviments, administracions locals, i altres actors socials, amb la finalitat de modificar el marc normatiu i les condicions necessàries perquè les persones puguin exercir el dret a l’habitatge, com també els altres drets socials fonamentals.

Accions de Sensibilització i Formació

Fem campanyes de sensibilització a la població i les comunitats, i oferim xerrades i tallers de formació per a grups,
com a forma de contribuir a construir una societat més justa i inclusiva.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Finançadors

Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
Crèdits