MENÚ
Home >> 52 Càritas A prop teu >> Garrotxa >> Què fem

Garrotxa > Què fem

L'àmbit territorial d'actuació de Càritas Garrotxa és el territori de les parròquies de l'Arxiprestat de l'Alt Fluvià.


ACOLLIDA
Espai d’escolta activa, d’acompanyament, orientació i assessorament adreçat a qualsevol persona en situació de precarietat econòmica o en risc d’exclusió social. Cal concertar hora d’entrevista.

PROGRAMES DE FORMACIÓ

Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC): adreçats a persones nouvingudes, s’ofereix un espai on
 poder parlar en català, afavorint així l’aprenentatge oral de la llengua. Dimarts i dijous de 10 a 11 h. i de 18 i 19 h. 

PROGRAMES SÒCIO-LABORALS
 
Servei d’Orientació Laboral (SOL): adreçat a persones en edat laboral amb especials dificultats per accedir a un lloc de treball. S’ofereix informació, assessorament i suport per a la recerca activa de feina, mitjançant entrevistes individuals. Visites durant tota la setmana.

Noves Estratègies d’Inserció (NEI): servei d’orientació i tutoria laboral dirigit a joves de 16 a 35 anys, amb especials dificultats sòcio-laborals, als quals s’ofereix participar en processos d’intervenció i seguiment individuals per accedir i mantenir llocs de treball. Visites durant tota la setmana. 

PROGRAMES D'ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT 

Servei d´Assessorament per a Immigrants (SAI): ajuda per regularitzar documentació i consultes d’aquest àmbit. Cal concertar hora.
 
Servei d´Assessorament Jurídic: adreçat a les persones procedents d’altres països que desconeixen els tràmits administratius relacionats amb la Llei d’Estrangeria. S’ofereix informació, orientació, assessorament legal i el suport jurídic necessari per resoldre qüestions relacionades amb aquesta llei. Cal concertar hora.

Ser Gran en Dignitat: adreçat a persones grans que viuen soles i amb escassos recursos econòmics. Intenta pal·liar el sentiment de soledat, a través de l’acompanyament, l’escolta... Visites durant la setmana. 
 
   
 
 
 

Centre de Distribució d’Aliments (CDA): espai destinat a oferir aliments bàsics a persones de la comarca de la Garrotxa que es troben en una situació puntual de precarietat econòmica i/o social, i que tenen moltes dificultats per cobrir adequadament les seves necessitats més bàsiques. El servei es realitza conjuntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que és qui deriva les persones beneficiàries, i la col·laboració de la Creu Roja de la Garrotxa. Dimarts i divendres de 10 a 13 h. i dijous de 16 a 19 h.
 
Assessorament de Deutes Familiars: l’objectiu d’aquest servei és informar, assessorar i acompanyar persones que no poden fer front a deutes hipotecaris i deutes personals. Dimarts de 17 a 19 h. 

Apadrinar un Avi: posem en relació joves estudiants i persones grans que estan en centres residencials, a través de les visites dels joves als centres, oferint acompanyament a les persones grans en situació de solitud i fomentant alhora el diàleg i la comprensió entre generacions. Visites durant la setmana, a les tardes.
 
Fés +: acompanyament, tutoria i suport a la formació postobligatòria, tant reglada com no reglada, per a joves en situació de risc d’exclusió social. Visites durant tota la setmana.
 
Espai de joc i guarderia: espai paral·lel als tallers d’acollida lingüística per tal de facilitar l’assistència de mares amb fills menors a càrrec que encara no estan escolaritzats. Horari paral·lel al dels Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural.
Memòria Garrotxa 2013 Memòria Garrotxa 2014 Memòria Garrotxa 2015
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Finançadors

Crèdits