MENÚ
Home >> Diem >> Notícies >> Càritas demana més recursos a les administracions locals per evitar un impacte irreversible a les generacions més joves

Càritas demana més recursos a les administracions locals per evitar un impacte irreversible a les generacions més joves

Càritas Diocesana de Girona presenta la memòria 2022 en la que 1 de cada 3 persones ateses té menys de 35 anys


Nota de premsa (16/05/2023). Càritas Diocesana de Girona ha atès 27.531 persones durant el 2022, segons les dades de la memòria presentada aquest dimarts al matí a la seu de l'entitat a Girona. Aquesta xifra és similar a la de l'any anterior, encara que cau un 1,6%, però continua sent un 12% superior en comparació a abans de la Covid-19, revelant així, l'impacte durador de les conseqüències de la crisi sanitària. A banda de les persones ateses directament, fins a 58.228 persones s'han beneficiat d'algun dels 38 projectes que Càritas desenvolupa arreu de la diòcesi de Girona. Les dades presentades avui, reflecteixen el compromís ferm de l'entitat en l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. 

L'increment en l'acció social de Càritas Diocesana de Girona ha estat desigual entre els diversos programes. Sense llar i habitatge ha experimentat un creixement notable del 57%, és a dir, es triplica l'atenció en comparació al 2019, passa de 47 a 135 persones acompanyades, mentre que el programa de Cobertura de Necessitats Bàsiques, on s'inclouen els Centres de Distribució d'Aliments, i el d'Acollida i Acompanyament han augmentat en un 22% i un 15% respectivament. Aquests són els projectes que més van créixer durant la pandèmia i que encara acumulen una part important d'aquest augment, davant la cronificació d'algunes situacions de pobresa econòmica i risc d'exclusió social. És rellevant destacar que, durant l'últim any, el programa de Cobertura de Necessitats Bàsiques ha proporcionat suport essencial a través de la distribució de 178.000 cistelles d'aliments bàsics, 11.000 lots de roba d'entrega social i 1.264 ajudes econòmiques. Pel que fa al d'Acollida i Acompanyament s'ha reforçat l'acció social comunitària com a eina per combatre l'exclusió social de les persones ateses.

El programa d'Infància, Joves i Família, on un 75% de l’alumnat millora acadèmicament, el d’Acompanyament a les Persones Grans, el d’Inserció Sociolaboral i Economia Social i ECOSOL, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona, s'han mantingut en xifres similars a les de l'any anterior. Pel que fa a l’Acompanyament a les Persones Grans es recupera, per fi, el 100% de l’activitat presencial a les residències i domicilis particulars. 

Un aspecte rellevant és l'increment del 20% en l'àmbit laboral respecte a l'any 2021, aconseguint així recuperar els nivells d'atenció anteriors a la pandèmia. No obstant això, el programa d'Assessorament Jurídic ha experimentat una disminució del 13%, tot i que continua atenent un volum elevat de persones, amb un total de 3.014 persones beneficiàries durant el 2022.

Les xifres també mostren una realitat preocupant: 2 de cada 3 llars no poden garantir una alimentació adequada i 3 de cada 4 llars no poden fer front a la cobertura de les seves necessitats bàsiques. Així doncs, és evident que s'han d'intensificar els esforços per revertir aquesta realitat, Caye Gómez ha remarcat que, “l'impacte d'una inflació disparada dificulta les condicions de vida de les famílies acompanyades. Plou sobre mullat". A més, el 60% de les famílies ateses es troben en situació d'emergència residencial, mentre que el 18% viu en condicions d'ocupació per causes socials. Aquestes dades ens recorden la importància de continuar treballant en la construcció d'una societat més justa i solidària, on cap persona es quedi enrere i tothom tingui accés a una vida digna. 

El perfil de les persones ateses

La realitat de l'acció social de Càritas és crua i impactant. El 57% de les persones ateses són dones, revelant que la pobresa té cada vegada més rostre femení. Això és preocupant, ja que una de cada tres persones ateses té menys de trenta-cinc anys, posant de manifest l'augment de l'impacte de la pobresa en les generacions més joves. Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona ha afirmat que “calen molts més recursos en acció social perquè l’impacte d’aquesta situació en aquestes generacions més joves no sigui irreversible”. Les famílies monoparentals han experimentat un augment de dos punts respecte a l'any anterior i de 10 punts en comparació amb el 2019, arribant a representar el 17,5% del total. Això implica una càrrega addicional sobre aquestes famílies en situació de vulnerabilitat. Càritas també alerta que l'emergència residencial és una problemàtica que va en augment, és a dir, cada cop més persones no compten amb una llar en condicions i es veuen en la tessitura d’haver d'ocupar o compartir habitació, entre altres situacions. A més, és alarmant que un 50,3% de les persones ateses treballa, això vol dir que dues de cada tres són treballadores pobres i que, paradoxalment, necessiten l'ajuda de Càritas per viure amb dignitat. Aquestes xifres d'una realitat normalitzada demostren la urgència de respondre a la desigualtat i la pobresa des de tots els fronts.


Els recursos de l’entitat

Durant el 2022, Càritas Diocesana de Girona va destinar 10.729.807,77 € a totes les seves activitats. Pel que fa a la procedència, els fons privats, amb 3.490.914,94 €, van representar el 47,28% dels recursos gestionats, gràcies al compromís de socis, donants i Entitats amb Cor. Els fons públics, amb 3.892.956,72 €, van suposar el 52,72% del total. Càritas va destinar directament el 85,98% d'aquesta inversió als projectes d'acció social, i la resta a gestió, administració, comunicació, captació i voluntariat, per aconseguir desenvolupar els diversos projectes a través de 302 punts de servei arreu de la diòcesi de Girona, on hi ha 52 equips locals de Càritas, a més de l'empresa d'inserció, Ecosol, que desenvolupa 7 línies d’activitat, compta amb 68 llocs de treball d’inserció per a persones en risc d’exclusió social. Durant l’any 2022 163 persones han fet el procés d’inserció i també  s’han  assolit 35 insercions laborals a l’empresa ordinària. L'entitat compta amb 2.160 persones voluntàries, 144 persones contractades, 874 Entitats amb Cor i 1.892 persones sòcies o donants.

Els reptes actuals de l’entitat

Les dades de l'acció social de Càritas posen de manifest diversos reptes que cal treballar amb urgència. És imprescindible promoure la mirada de drets per evitar que qualsevol forma de pobresa es normalitzi. Això requereix una implicació ferma de les administracions per garantir polítiques socials eficaces i inclusives. Cal tenir present el deteriorament de la salut emocional de les persones que pateixen amb major duresa les crisis, així com les dificultats per mantenir un nivell de vida digna, inclòs el dret a l'alimentació. L'exclusió residencial és un altre desafiament crític, amb famílies que no disposen d'un habitatge digne. Així mateix, cal afrontar la precarietat laboral, ja que hi ha persones treballadores pobres que no poden sortir del cercle de l'exclusió malgrat tenir una ocupació. Aquest és un repte que requereix l'acció conjunta de tota la societat i la implicació activa de les administracions per construir una societat més justa i igualitària. Puigdevall ha insistit a dir que “el trencament del cercle de l’exclusió serà comunitari o no serà”.

Pàgina web especial per la Memòria 2022

Càritas ha creat una web específica que permet consultar de manera detallada les dades més rellevants de l'acció social duta a terme durant el 2022. A través d'aquesta plataforma en línia, les persones interessades poden conèixer amb precisió les diverses iniciatives i programes desenvolupats per l'entitat. Amb aquesta web, Càritas promou la transparència i facilita l'accés a la informació, afavorint així la implicació i col·laboració de la societat en les seves accions solidàries.
 

 

Memòria 2022 - #TuHiTensMoltAVeure
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG