MENÚ
Home >> Transparència >> Gestió econòmica, contractes i convenis

Gestió econòmica, contractes i convenis

Càritas du a terme la seva activitat gràcies a una diversitat de fons de finançament que podem agrupar en tres grans blocs: aportacions de particulars i empreses, iniciatives d´economia solidària i subvencions i ajuts públics. Es procura un cert equilibri entre recursos propis i subvencions, perquè hi ha una voluntat de no dependència excessiva de fons públics, per així conservar en tot moment el poder de decisió sobre on cal actuar.

Els recursos propis provenen dels donatius particulars i desinteressats de la comunitat cristiana i de la societat civil (col∙lectes a les parròquies, quotes dels socis, donatius de col∙laboradors...), donatius i ajuts d´empreses, caixes d´estalvi, etc. Les iniciatives d´economia solidària provenen d´experiències empresarials diverses i introdueixen un component social en les dinàmiques de mercat (unitat industrial de muntatge en cadena de bicicletes, servei de neteja industrial i domiciliària, rober‐botiga de roba de segona mà). Algunes d´aquestes experiències tenen com a objectiu la inserció laboral dels seus participants.

Les subvencions i ajuts públics provenen d´una diversitat de fons: Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Generalitat de Catalunya, l´Estat i la Unió Europea.

Els comptes de Càritas Diocesana de Girona s´auditen cada any per part d´auditors de comptes externs per tal de comptar amb una verificació externa que la comptabilitat de l´entitat és fiable. 

Les dades econòmiques definitives de l´exercici són les que figuren als comptes anuals de l´entitat, inclosos a l'informe de l'auditoria externa. 

L'entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries davant de la Generalitat i l’Estat i les obligacions tributàries amb la Seguretat Social.
 
Informe Auditoria i Comptes Anuals. Finançament Públic, contractes, convenis i subvencions
Finançament Públic. Subvencions i convenis 2023
Finançament públic. Contractes 2023
Pressupost 2023
Finançament Públic. Subvencions i convenis 2022
Finançament públic. Contractes 2022
Informe auditoria i comptes anuals 2022
Informe Auditoria i Comptes anuals 2021
Finançament Públic. Subvencions i convenis 2021
Finançament Públic. Contractes 2021
Informe Auditoria i Comptes anuals 2020
Finançament Públic. Subvencions i convenis 2020
Finançament Públic. Contractes 2020
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG