MENÚ
Home >> Transparència >> Gestió econòmica, contractes i convenis

Gestió econòmica, contractes i convenis

Càritas du a terme la seva activitat gràcies a una diversitat de fons de finançament que podem agrupar en tres grans blocs: aportacions de particulars i empreses, iniciatives d´economia solidària i subvencions i ajuts públics. Es procura un cert equilibri entre recursos propis i subvencions, perquè hi ha una voluntat de no dependència excessiva de fons públics, per així conservar en tot moment el poder de decisió sobre on cal actuar.

Els recursos propis provenen dels donatius particulars i desinteressats de la comunitat cristiana i de la societat civil (col∙lectes a les parròquies, quotes dels socis, donatius de col∙laboradors...), donatius i ajuts d´empreses, caixes d´estalvi, etc. Les iniciatives d´economia solidària provenen d´experiències empresarials diverses i introdueixen un component social en les dinàmiques de mercat (unitat industrial de muntatge en cadena de bicicletes, servei de neteja industrial i domiciliària, rober‐botiga de roba de segona mà). Algunes d´aquestes experiències tenen com a objectiu la inserció laboral dels seus participants.

Les subvencions i ajuts públics provenen d´una diversitat de fons: Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Generalitat de Catalunya, l´Estat i la Unió Europea.

Els comptes de Càritas Diocesana de Girona s´auditen cada any per part d´auditors de comptes externs per tal de comptar amb una verificació externa que la comptabilitat de l´entitat és fiable. 

Les dades econòmiques definitives de l´exercici són les que figuren als comptes anuals de l´entitat, inclosos a l´informe de l´auditoria externa. 

 
Informe Auditoria i Comptes Anuals, Convenis vigents i subvencions públiques
Informe Auditoria i Comptes anuals 2019
Informe Auditoria i Comptes anuals 2018
Informe Auditoria i Comptes anuals 2017
Convenis i subvencions públiques 2020
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG