MENÚ
Home >> Diem >> Notícies >> Càritas Diocesana de Girona se suma al projecte europeu coParticiPA

Càritas Diocesana de Girona se suma al projecte europeu coParticiPA

Càritas Diocesana de Girona és un dels socis que forma part del projecte europeu coParticiPA, una col·laboració transfronterera entre tretze socis d'Espanya, França i Andorra, té com a finalitat assegurar la participació activa de les persones en la xarxa de serveis socials i entitats socioeducatives.

El projecte aspira a empoderar les persones a través d'un Programa Transfronterer de Participació, que abasta vuit àmbits clau (serveis socials, infància i adolescència, envelliment, migració, discapacitat, salut i salut mental, exclusió social i acció comunitària, i formació universitària i continua). Trencant amb els paradigmes tradicionals, (co)ParticiPA impulsa una intervenció social inclusiva i participativa, amb un equip divers (investigadors/es, professionals i persones ateses) que situa les persones acompanyades al centre del projecte, transcendint fronteres i transformant vides. 

coParticiPA ha estat cofinançat al 65% per la Unió Europea a través del Programa Interreg VI-A Espanya, França i Andorra (POCTEFA 2021-2027). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració socioeconòmica i so cial de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La proposta està liderada pel grup de recerca GRITS de l'Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. 

Què és el Projecte coParticiPA? - El poder de la participació, transcendint fronteres i transformant vides. 
coParticiPA representa una iniciativa transfronterera que té com a objectiu principal assegurar la participació activa de les persones en la xarxa de serveis socials i entitats d'intervenció socioeducativa i comunitària. Destaquem la seva naturalesa transfronterera, ja que sorgeix d'una col·laboració conjunta entre Espanya, França i Andorra, fonamentada en la convicció de la necessitat de cooperació en aquesta regió geogràfica, especialment davant de l'alta mobilitat de persones en situacions vulnerables. A més, l'enfocament principal del projecte se centra en la participació que li dóna nom, amb la intenció d'involucrar les persones acompanyades de manera transversal en totes les seves etapes. 

Què busca aconseguir el Projecte coParticiPA? - Perquè la veritable inclusió comença amb la participació de tots i totes. 
coParticiPA aspira a fomentar la participació activa de les persones acompanyades a través de la construcció, implementació i avaluació d'un Programa Transfronterer de Participació de les Persones (PTP-P). Aquest programa es desenvoluparà en vuit àmbits; serveis socials, infància i adolescència, envelliment, migració, discapacitat, salut i salut mental, exclusió social i acció comunitària, i la formació universitària i continua. ParticiPA pretén empoderar les persones mitjançant la seva participació activa, basant-se en la seva capacitat d'agència i les necessitats específiques del territori. ParticiPA no només redefineix els paradigmes d'intervenció social desafiant la mirada tradicional, sinó que també es proposa com a catalitzador per al desenvolupament d'una societat inclusiva i participativa. 

Quin és el procés que portarà a la Construcció del Programa? - De la idea a l'acció, creant participació. 
El projecte se centrarà en la creació, implementació i avaluació d'un Programa Transfronterer de Participació de les Persones (PTP-P). Per a aconseguir això, es duran a terme tres accions clau amb la participació de 1.500 agents: primer, un diagnòstic col·laboratiu analitzarà les necessitats dels territoris i la capacitat d'acció de les persones; després, es construirà i pilotarà el PTP-P, incloent una eina digital i recursos pedagògics; finalment, es realitzarà una avaluació exhaustiva del procés i els resultats, permetent la transferència exitosa del programa a altres territoris. La innovació del projecte rau en compartir i aplicar metodologies efectives, donant veu activa a les persones involucrades en l'acció social. 

¿Qui conforma el Projecte coParticiPA? - Més que un projecte, és el poder de la comunitat en acció. 
Aquest projecte involucra persones molt diverses ja que promou la interacció entre els serveis socials i les organitzacions del tercer sector amb les persones acompanyades. En lloc d'establir jerarquies convencionals on els/les professionals assisteixen als/a les "usuaris/àries", en aquest projecte, les persones acompanyades exerceixen un paper crucial en la presa de decisions en participar activament en elles. L'equip de coParticiPA està compost per professionals de l'àmbit social, investigadors/es i professors/es universitaris/àries, així com persones acompanyades, col·locant a aquestes últimes en el centre del projecte. És essencial destacar el caràcter transfronterer d'aquest equip, ja que està format per individus diversos dels tres països involucrats.


 

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG