MENÚ
Home >> Diem >> Notícies >> 2 de cada 3 persones treballadores ateses per Càritas no té prou ingressos per viure dignament

2 de cada 3 persones treballadores ateses per Càritas no té prou ingressos per viure dignament

L’entitat alerta en un informe que l’accés a la feina no garanteix la sortida de l’exclusió 

INFORME D’IMPACTE “AMB PROU FEINES”
Càritas Diocesana de Girona ha presentat aquest matí l’informe “Amb prou feines”, que analitza la incidència de l’atur i la precarietat laboral en les persones ateses per l’entitat. Es tracta de la quarta publicació de la col·lecció Informes d’Impacte realitzada per l’Observatori de la Pobresa i l’Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona.

En aquesta quarta entrega l’entitat alerta que l’atur i la precarietat laboral són problemes socials que afecten de forma punyent a les persones acompanyades per Càritas. L'atur té un impacte devastador en la salut física, emocional i mental de les persones que el pateixen, així com en la seva autoestima i autoconfiança. La manca d’oportunitats laborals dignes i estables, moltes vegades condueixen a situacions de pobresa i exclusió social i generen dificultats per afrontar les necessitats bàsiques. I així ho mostren les dades recollides per l’entitat, on 3 de cada 4 llars enquestades no pot fer front a les despeses del lloguer o la hipoteca i 2 de cada 3 famílies no es pot permetre la compra d’aliments i productes d’higiene. També es destaca que, 1 de cada 5 llars no pot fer front a les despeses mèdiques que suposen els tractaments farmacològics ni a les despeses de material escolar dels seus fills i filles. A més a més, s’observa que, les situacions d’atur i ocupació precària generen un estrès emocional important i dificultats per mantenir unes condicions de vida digna. 

Persones en situació d’atur
De les persones enquestades que no estaven treballant (49,7%), 3 de cada 4 es troben en situació d’atur i d’aquestes, més de la meitat (53,5%), són aturats de llarga durada. En concret un 10,2% fa més de tres anys que no treballa i el 25,7% en fa més de quatre. Aquesta problemàtica té un impacte significatiu en la vida de les persones afectades, ja provoca situacions d’aïllament social, dificultats econòmiques que afecten la seva capacitat per satisfer les seves necessitats bàsiques i, fins i tot, problemes de salut mental. També genera una pèrdua d’habilitats i coneixements tècnics, ja que 3 de cada 4 són majors de 45 anys i el 83,3% no ha fet cap formació professional/laboral en el darrer any. Per tant, sembla evident que l’edat i la manca d’espais formatius de reciclatge esdevenen factors decisius en les situacions d’atur de llarga durada. En el cas de les persones en situació de risc d’exclusió els efectes poden ser encara més severs. Les persones que ja pateixen situacions de vulnerabilitat tenen més probabilitats de patir els efectes negatius d’aquesta situació, com ara l’augment de la pobresa, la marginació social i l’exclusió del mercat laboral. No podem oblidar que aquests efectes poden ser transmesos a les generacions futures, perpetuant així, un cercle de pobresa i exclusió. L'informe constata que en  1 de cada 3 llars (32,3%) cap membre de la família ha treballat durant el darrer any.  

Persones que treballen
Són el 50,3% de les persones enquestades. D’aquestes només el 29,6% tenen un contracte indefinit. Un 31,4% treballa amb un contracte de tipus temporal i un 7,5% disposa de contracte fix discontinu.  2 de cada 3 persones treballen a jornada completa i 2 de cada 3 contractes parcials són inferiors a les 20 h, amb la remuneració econòmica proporcional a la jornada. És per això que, 1 de cada 4 persones ha hagut de compaginar almenys dues feines de forma simultània per poder sobreviure. La precarietat laboral, com ara la temporalitat, els sous baixos, les hores irregulars i la falta d’estabilitat en el treball, genera inseguretat econòmica i emocional en les persones que la pateixen. Això dificulta la planificació de les despeses i genera una sensació d’incertesa en el futur. 

Tanmateix, 3 de cada 4 llars ateses per Càritas considera que no tenen prou ingressos per viure dignament. Només 1 de cada 3 famílies disposa d’una quantitat igual o superior al salari mínim interprofessional (d’una sola persona) per fer front a les necessitats de tota una família.  El 15,8% de les famílies no va tenir cap ingrés el mes anterior a la realització de l’enquesta, mentre que el 10,8% va tenir ingressos inferiors a 450 €. Aproximadament, 1 de cada 3 famílies va viure amb ingressos d’entre 450 € i 1.000 €. Un 14,6% de les famílies va comptar amb ingressos d’entre 1.000 € i 1.200 €, mentre que el 21,8% va tenir ingressos superiors als 1.200 €. Caye Gómez, responsable d’Anàlisi Social ha volgut remarcar aquest canvi de paradigma, “el precariat es fa present i canvia les regles del joc: recuperar una feina no garanteix sortir de la pobresa”.

MEMÒRIA LABORAL DE CÀRITAS 2022 
Des del programa d’Inserció Sociolaboral de Càritas Diocesana de Girona s’han atès 1250 persones arreu de la diòcesi en el 2022.  Les línies d’acció se centren en l’Orientació laboral amb 4 projectes, 14 punts de servei,  en la Formació tècnic-professional de diferents nivells i sectors que consta de 2 projectes i 5 cursos, en la Prospecció i intermediació Laboral per la gestió d'ofertes laborals d'empreses col·laboradores que disposa de 2 projectes i 4 punts de servei. 

Per la seva banda,  ECOSOL, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona, compta amb 9 línies d’activitat, 18 centres de treball i té 119 llocs de feina, amb un volum de facturació durant l’any 2022 de 2.080.000 euros i un pressupost global de 3.350.000 euros. Anna Güell, gerent d’ECOSOL ha destacat que en aquests moments és urgent més formació de nivells baixos i ha exposat que “és necessària una concertació social per vetllar per la sortida de la vida laboral de moltes persones que arriben a l’edat de jubilació sense prou cotització”.

De les persones ateses es destaca el baix nivell d’estudis dels joves, el 40% no està alfabetitzat o només disposa d’estudis primaris, un altre 28% no disposa d’estudis homologats al nostre país, i només el 21%  disposen o estan estudiant estudis secundaris. Els perfils persones participants no encaixen amb requisits i demanda mercat laboral i les persones majors de 45 anys tenen grans dificultats d’inserció i també els és complex sortir del món laboral per manca de cotització. Segons Raquel Carrión, cap del programa laboral d’inserció laboral de Càritas ha destacat que “el valor del treball ha deixat de ser una motivació per trobar feina”. 
Les dades presentades també posen de manifest que les persones en situació administrativa no regularitzada tenen molt difícil l’accés al món laboral, ja que els tràmits administratius són llargs i complexos i que la manca d'accés a l'habitatge dificulta el manteniment i sosteniment de la feina. 

PROPOSTES DE FUTUR
Càritas Diocesana de Girona insta a les administracions a repensar les polítiques públiques en matèria d'ocupació i d'inclusió social, a millorar les condicions laborals, vetllar per l'adequació permanent del Salari Mínim Interprofessional, oferir més protecció social, garantir la qualitat en l'accés a l'educació i la formació i proporcionar un acompanyament personalitzat que permeti superar situacions de vulnerabilitat. També advoca per promoure mesures de redistribució de la renda que incideixin en la valorització del treball i millorar l'accés a la Protecció social.

Per dur a terme aquestes propostes seria necessari impulsar mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, especialment vinculades a la cura de fills i filles i garantir un transport públic de qualitat en zones que concentren un alt teixit empresarial. S’haurien d’incentivar les aliances publicoprivades (administració pública, món empresarial i III Sector) més enllà de la Responsabilitat Social Corporativa o les ajudes econòmiques. També caldria garantir una formació professionalitzadora per a les persones aturades, adequada a tots els nivells competencials.

 

Informe d´Impacte #4: Amb prou feines
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG