MENÚ
Home >> Diem >> Notícies >> Un equip de Càritas visita diverses iniciatives al Senegal

Un equip de Càritas visita diverses iniciatives al Senegal

El mes de gener passat, tres persones que formem part de Càritas Girona, Barcelona i ​​Sevilla, juntament amb altres educadors i treballadors socials de Mali, França i Itàlia, vam tenir l'oportunitat de participar en una immersió al Senegal, específicament a les ciutats de Dakar, Ziguinchor i Kolda, on vam poder conèixer de primera mà el context socioeconòmic del país, la realitat de la protecció a la infància i el treball social i d'acompanyament que es realitza des de diferents entitats i des de l'administració.

Durant dues setmanes, vam tenir l'oportunitat de conversar amb noies i nois atesos en diferents projectes educatius, conèixer persones que han fracassat en el procés migratori i s'han acollit a un retorn voluntari al seu país, conversar amb persones refugiades i migrants d'altres països africans, participar en grups de discussió amb joves sobre les realitats i conseqüències de l'emigració clandestina, intercanviar experiències d'intervenció amb treballadors socials senegalesos i visitar domicilis de famílies sense gaires recursos que acullen menors d'altres familiars a casa seva.

També vam visitar petits tallers on caps i encarregats s'impliquen en un projecte d'ocupabilitat per formar-se en drets de la infància i tenir un suport per donar una formació ocupacional a joves aprenents, vam tenir l'oportunitat de debatre amb educadors socials que fa anys treballen per millorar la salut i la vida quotidiana dels nens i nenes que viuen als carrers, conversar amb un jutge que, fins i tot amb criteri de justícia social i voluntat, no disposa dels recursos i els mitjans necessaris per garantir processos de reinserció, de recuperació ni de protecció a la infància a la regió, i entendre la importància que té la medicina tradicional, la cultura i les pràctiques de cada regió en l'acompanyament psicosocial i el benestar físic i emocional.

La immersió ens va permetre conèixer les diferències que hi ha entre el Senegal i Espanya. Diferències culturals, socials, demogràfiques, econòmiques, de valors, de condicions de vida o d'oportunitats de futur per als joves. En el camp de la intervenció social, vam conèixer les mancances i debilitats del sistema de protecció a la infància i les dificultats per garantir els drets dels infants.

Altres aprenentatges adquirits estan relacionats amb els valors, amb el que realment és important i que marca actituds i comportaments concrets, com pot ser el valor a la família i el respecte a la gent gran o el valor de la solidaritat i el fet de compartir.

Hem pogut experimentar qüestions que ja coneixíem gràcies al testimoni de participants en els nostres projectes o per l'experiència en l'acompanyament, la formació adquirida i la reflexió contínua, però el contacte amb la realitat ens ha fet entendre molt millor no només el context, sinó també molts dels comportaments, reaccions, actituds dels joves, així com l'esforç que ha de suposar adaptar-se a la realitat amb què es troben en arribar a Europa.

El projecte Passarel·la

El projecte Passarel·la, iniciat el 2019 dins del programa Erasmus+, té com a objectiu enfortir i millorar l'acompanyament social i educatiu d'adolescents i joves migrants no acompanyats mitjançant l'intercanvi de coneixements i experiències entre entitats socials europees. Es busca crear ponts entre països d'origen (Àfrica de l'Oest) i de destinació (Europa) mitjançant la participació de Futur Au Présent Internacional, la Fundació Auteuil, Per Esempio, l'Associació Jeunesse i Développement i Càritas Espanyola. El projecte ha permès a treballadors i educadors socials compartir i generar l'intercanvi de bones pràctiques, així com conèixer millor els contextos d'intervenció i la realitat sobre el terreny mitjançant les immersions dels professionals en origen i destinació.


Pilar Muruve, David Vázquez i Raquel Carrión.

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG