MENÚ
Home >> Transparència >> Canal de denúncia

Canal de denúncia

Posem a disposició de totes les persones -siguin treballadores, voluntàries o usuàries dels serveis de Càritas Diocesana de Girona- un canal extern de denúncies amb l'objectiu que puguin comunicar qualsevol incidència, o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen el Codi de Conducta, o bé, considerin que resulten irregulars, il·lícits o delictius.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA amb domicili a la localitat de GIRONA, C / Pujada la Mercè, nº 8, C.P. 17004, amb CIF R1700016G

Finalitat del tractament
- Registre de comunicacions sobre accions o omissions en l'àmbit intern de l'activitat de l'empresa que puguin constituir incompliment de normes.
- Verificació de la informació, seguiment i elaboració d'informes amb propostes d'actuacions.
- Comunicació amb les persones denunciant i denunciada.
- Comunicació, si escau, a Autoritat judicial, Ministeri Fiscal o a autoritat administrativa competent.

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades
- Les dades de les denúncies es conservaran únicament durant el període que sigui necessari i proporcional a efectes de complir amb els requisits imposats per la Directiva.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
- Les previstes en els documents descriptius de mesures de seguretat de l'empresa.

Legitimació
- Compliment d'obligació legal (Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció).
 Accepto condicions
Escriu el codi:
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG