MENÚ
Home >> Diem >> Notícies >> Càritas posa en marxa un observatori de la pobresa i l’exclusió social

Càritas posa en marxa un observatori de la pobresa i l’exclusió social

Càritas està duent a terme un estudi prospectiu amb el doble objectiu de conèixer, estudiar i analitzar l’impacte de la pobresa en el si de les famílies ateses per l’entitat arreu de la diòcesi de Girona i de millorar la seva l’acció social a partir de les valoracions dels projectes i el tracte rebut per part de les persones ateses. L’estudi és la primera iniciativa de l’Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió Social, posat en marxa durant el 2017, i que permetrà obtenir dades més acurades sobre la incidència de la pobresa i l’exclusió social arreu de la diòcesi de Girona. Així doncs, l’Observatori és un instrument d’anàlisi de la realitat propi que ha de permetre a l’entitat produir coneixement i donar a conèixer l’heterogènia realitat social de la diòcesi de Girona amb el benentès que, complementàriament, l’Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió Social ha de contribuir, també, a proporcionar el rigor necessari per tal que l’acció social de Càritas Diocesana de Girona s’adeqüi a les exigències d’una realitat canviant.

El primer estudi del projecte es troba en aquest moment en fase de recollida de dades, a partir de la realització d’entrevistes en profunditat a diversos participants de vuit Càritas locals diferents. Les càritas locals que formen part de la mostra han estat escollides a partir de dos criteris essencials, buscant tant una representativitat geogràfica com en funció de les múltiples tipologies de Càritas existents en el territori diocesà. L’equip de l’Observatori se centra en el concepte de llar com a categoria principal d’anàlisii, entesa com una unitat econòmica de convivència, per bé que sempre tenint presents les seves múltiples i diverses composicions “profundament heterogènies i canviants”, segons explica Josep Maymí, responsable del projecte.


Càritas Diocesana de Girona espera poder arribar a obtenir una radiografia fidel i actualitzada de les realitats de les famílies ateses a Càritas que viuen, presumiblement, en risc d’exclusió social. L’entitat obtindrà els resultats del primer estudi prospectiu durant el primer trimestre de l’any 2018.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG