MENÚ
Home >> Diem >> Notícies >> Càritas, La Sopa i Traçant Camins reclamen els drets de les persones sense llar

Càritas, La Sopa i Traçant Camins reclamen els drets de les persones sense llar

Càritas Diocesana de Girona, el Centre d’Acollida La Sopa i l’associació Traçant Camins, en el marc d’una acció que inclou entitats a nivell de tot l’Estat, tornen a reclamar els Drets de les persones sense llar, aprofitant la celebració del Dia de les Persones sense Llar, que tindrà lloc diumenge 26 de novembre i que a Girona inclou una programació d’activitats ja des del dia 20 de novembre que es comunicaran en breu. Enguany, es commemora el 25è aniversari de la campanya “Ningú sense llar”, que ja des dels seus inicis, l’any 1992, reclamava el “Dret a un allotjament digne”. La campanya d’aquest any porta per lema “Som persones, tenim drets. Ningú sense llar”. Al llarg de tots aquests anys, els enfocaments han variat i s’han adaptat a la realitat social i a les circumstàncies diverses, tanmateix, la defensa del Dret a l’Habitatge i, sobretot, la defensa de la dignitat i de tots els Drets de les persones sense llar han estat el centre de les reclamacions de la campanya, amb l’objectiu d’exposar les dificultats amb què es troben cada dia les persones sense llar; denunciar les vulneracions de drets que pateixen i recordar que els Drets Humans suposen una responsabilitat compartida. Aquest triple objectiu es concreta en tres grans propostes:


- Que les Administracions Públiques projectin reformes estructurals que comportin l’aplicació del dret humà a tenir un habitatge digne i adequat, fomentant mesures de lloguer social que hi facilitin l’accés.
- Que la ciutadania en general conegui les entitats socials del seu territori que promouen i valoren els drets de les persones que no tenen lloc on viure, i que hi participin.
- Que els mitjans de comunicació informin des d’un llenguatge i des d’una perspectiva de drets que ajudi a eliminar les barreres amb què es troben les persones sense llar per a accedir-hi, i que alhora eviti que siguin estigmatitzades per tal causa.


Les entitats participants recorden que avui encara hi ha moltes barreres i dificultats perquè les persones que no tenen lloc on viure puguin accedir als seus drets: A aquesta situació hi hem d’afegir el fet que algunes legislacions i ordenances municipals criminalitzen o sancionen la pobresa, i que moltes persones que no tenen lloc on viure són objecte de delictes d’odi: un 47,1% de les persones que no tenen lloc on viure tenen per explicar almenys un incident o delicte relacionat amb la seva situació d’exclusió durant la seva història d’estar sense llar.


Càritas desenvolupa un programa per defensar el Dret a l’habitatge


El programa Habitatge de Càritas Diocesana de Girona treballa per defensar el dret de les famílies a accedir a un habitatge digne. A l’última memòria de l’entitat, corresponent a l’acció social de 2016, Càritas alertava de l’augment del preu del lloguer i de la falta d’habitatges de lloguer social, així com la dificultat per accedir i mantenir un habitatge en condicions a la diòcesi de Girona.


Per fer front a aquestes dificultats, Càritas ofereix 9 pisos d’habitatge temporal per a famílies en situació de precarietat econòmica, que no poden fer front a el pagament d’un habitatge. Càritas també promou el lloguer social de 3 pisos, adaptats a la realitat econòmica de famílies que no disposen d’ingressos suficients per accedir a un lloguer de mercat, i que estan realitzant algun pla de millora familiar a través de l’entitat o dels serveis socials. Aquest any, l’entitat ha iniciat també el projecte de housing first amb un pis destinat a persones en situació de sense llar. El projecte Conviu, en canvi, està enfocat a persones que necessiten un habitatge durant el seu procés de reinserció sociolaboral, després d’un període en centres penitenciaris. Finalment, el projecte Pobresa Energètica ofereix assessorament, acompanyament i eines a les famílies per resoldre situacions de pobresa energètica.Cartell Quadern Díptic Falca de ràdio Nota de premsa
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG