MENÚ
Home >> Diem >> Notícies >> Les famílies amb fills són les que més han patit les conseqüències de la crisi

Les famílies amb fills són les que més han patit les conseqüències de la crisi

Les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya han presentat aquest matí la memòria social de l’any 2015, que s’ha vist marcada per un augment dels projectes i per una atenció molt especial a les famílies amb fills. El 64% de les llars ateses estan formades per famílies amb infants, i d’aquestes, un 47% són parelles amb fills, mentre que el 17% són mares soles amb fills. Davant d'aquesta constatació, Càritas ha continuat dedicant esforços a cobrir necessitats bàsiques (ajudes econòmiques directes per fer front a les despeses de la llar, ajuts en espècie com aliments, roba o productes d’higiene…), procurar atendre i acompanyar els infants en el seu procés educatiu (centres oberts o de lleure, adolescents o joves; reforços educatius o suport a les mares soles amb fills…), i ajudar els pares en el seu procés d'incorporació al mercat laboral, que és una de les prioritats de l'entitat..


Una atenció amb la persona al centre


Les Càritas Diocesanes tenen estructurada la seva acció social en nou programes d’atenció: Acollida i acompanyament, Cobertura de les necessitats bàsiques, Gent Gran, Sense Llar i Habitatge, Família i Infància, Salut, Educació i Formació per a Adults, Inserció Sociolaboral i Economia Social, i Assessoria Jurídica. Dins d’aquests programes, l’acció es desenvolupa a través de projectes agrupats per objectius, àmbits d’actuació, dinàmiques emprades, principals característiques i recursos invertits.


Durant el 2015 hi ha hagut un increment del 16% en el nombre de projectes, que ha passat de1.488 a 1.729. El programa que més ha incrementat el nombre de projectes ha estat el d’Inserció Sociolaboral i Economia Social, que ha doblat l’oferta respecte del 2014.


Les famílies són les més afectades per la crisi


A través d’aquests projectes, s’ha arribat a 343.513 persones ateses i les seves famílies. El 31% de les persones no tenen una llar digna,en la mesura que viuen en una habitació de relloguer (13%), que no tenen habitatge (8%), que viuen acollides (8%) o que viuen en habitatges d’entitats socials (2%).


Respecte a la situació laboral, el 72% de les persones ateses en edat laboral estan a l’atur. I hi ha un 12% que, tot i que treballa, no té una feina digna ni decent per poder-ne viure, és a dir, que són treballadors pobres.


La despesa s’ha mantingut estable


La despesa total en l’acció social a Catalunya de les Càritas diocesanes s’ha mantingut estable aquests dos anys, situada al voltant dels 41 milions d’euros.


Respecte als ingressos, la distribució econòmica, el 77,2% correspon a aportacions privades (donants, empreses, llegats i particulars), i un 22,8% de fons públics (ajuntaments, Generalitat de Catalunya, Estat espanyol i Unió Europea). Les aportacions privades de l’any 2015 provenen de 17.810 col·laboradors, dels quals 16.093 eren particulars i 1.717 empreses.


Un equip humà compromès


Tota aquesta acció no seria possible sense els professionals i voluntaris que dediquen el seu temps i capacitats envers els més vulnerables de la nostra societat. En total han estat 12.809 persones: 12.333 persones voluntàries i 476 contractades. Respecte l’any anterior s’ha incrementat el nombre de voluntaris en un 6,6%, amb 769 voluntaris nous.


Memòria Social 2015
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG