MENÚ
Home >> Diem >> Notícies >> Les 10 propostes de Càritas per a les eleccions generals

Les 10 propostes de Càritas per a les eleccions generals

Càritas presenta al conjunt dels representants polítics un document amb deu propostes concretes que contribueixen a la construcció d’una societat cohesionada, justa i fraterna, en el marc de la convocatòria de noves eleccions generals a l’Estat Espanyol.


Càritas és testimoni de l'increment de la desigualtat i la injustícia i coneix de primera mà la realitat de les persones en situació de major vulnerabilitat. És a partir d'aquesta experiència de lluita contra la pobresa que Càritas reflexiona i proposa les estratègies més adequades per protegir la dignitat humana i els drets de les persones en situació d'exclusió social, incidint en les causes d'aquesta situació.


Les deu propostes són les següents:


1) Reconeixement dels drets socials, com a la resta d’Europa: cal que l’Estat Espanyolratifiqui la Carta Social Europea de 1996 i el protocol addicional del 1998


2) Treball digne i salari just: sou mínim per sobre la inflació, tendint a equiparar-lo amb el sou mitjà, i no amb el llindar de la pobresa, com es fa ara


3) Garantia d’ingressos mínims per a les llars en situació de pobresa


4) Reforma legislativa que reconegui la dació en pagament i el lloguer social, a fi de garantir que cap persona no es trobi sense un habitatge digne i adequat


5) Aposta per l’economia social i solidària en la contractació pública, per tal que aquesta esdevingui un instrument d’inclusió social i de sostenibilitat mediambiental


6) Garantia d’accés a la salut per a totes les persones, derogant el RDL 16/2012 i eliminant el copagament farmacèutic


7) Renovació dels permisos de residència no exclusivament lligats a un contracte de treball, per tal que no es produeixi la irregularitat sobrevinguda a causa de l’atur


8) Garantia de compliment dels Drets Humans per als ciutadans estrangers, derogant la Disposició Addicional Segona de la Llei Orgànica d’Estrangeria, tancant els CIEs i acabant amb els vols col·lectius de repatriació


9) Definició de metes i indicadors per als compromisos adquirits per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, tenint presents les recomanacions fetes per l’ONU a l’Estat Espanyol en matèria de drets humans


10) Augment de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament, arribant com a mínim al 0’4% al final de la legislatura, i concentrant-la en modalitats i instruments orientats a la lluita contra la pobresa i la desigualtat
Document Càritas Proposa CAST
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG