MENÚ
Home >> Diem >> Notícies >> Càritas alerta sobre l’especial vulnerabilitat de la Gent Gran en aspectes com les pensions i la dependència

Càritas alerta sobre l’especial vulnerabilitat de la Gent Gran en aspectes com les pensions i la dependència

Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra avui, Càritas Diocesana de Girona se suma a la crida de totes les Càritas sobre la necessitat de defensar la dignitat de les persones grans, en uns moments en què la seva situació és especialment vulnerable a causa de la precarietat a la qual s'enfronten en qüestions com les pensions o la dependència.

Accelerat procés d'envelliment

El nostre país figura entre els que, a àmbit europeu, necessiten una major presa de consciència sobre aquestes mancances, sobretot pel fet que Espanya avança acceleradament en el seu procés d'envelliment. Actualment hi ha prop de 8,5 milions de persones majors de 65 anys, que representen el 18% del total de la població. Així mateix, continua augmentant la proporció d'octogenaris, que suposen el 5,7% de tota la població espanyola. D'aquí a deu anys, aquestes xifres s'hauran disparat i és probable que el percentatge de gent gran el 2050 sigui més del doble de tota la ciutadania.

Els avenços de la medecina i la millora de la qualitat de vida estan contribuint a perllongar la vida humana com mai havia estat possible. I hem d'entendre la presència de tantes persones grans com una nova riquesa, que beneficia cada persona individualment i tota la societat en el seu conjunt.

El risc de reduir els recursos

Però aquesta tendència s'ha d'afrontar introduint molts canvis en la manera d'interpretar la vellesa i en els recursos necessaris per sostenir totes les persones grans amb la deguda qualitat de vida. D'aquí la necessitat d'alertar sobre les temptacions d'aplicar mesures econòmiques que afecten la seva dignitat i els seus drets.

En el recent informe "Índex Global d'Envelliment, AgeWatch 2015" publicat per Help-Age, s'assenyala que les mesures d'austeritat aplicades en els darrers anys han colpejat de manera especial les persones grans d'Europa i Amèrica del Nord, les pensions de les quals s’han vist negativament afectades per les retallades.

Altres impactes negatius han estat les retallades generalitzades en l'atenció a la salut, l'assistència a la llar, la subvenció del transport i les altes taxes d'atur en el grup d'edat d'entre 50 i 65 anys.

Impacte sobre la dependència

El mateix es podria dir de l'atenció a la dependència, objecte d'unes restriccions que han comportat una font de patiment per a moltes de les persones que s'haurien d'haver sentit recolzades en les seves necessitats de cures bàsiques. Així es constata en el VII Informe FOESSA (2014), que assenyala, entre altres qüestions, com la reforma de la Llei de Suport a la Dependència (LAPAD) ha suposat una disminució de les quanties de les prestacions econòmiques i de les intensitats dels serveis.

És evident que aquest no és un model de polítiques socials orientat a facilitar la protecció de les persones grans. De fet, de no actuar en sentit contrari s'estarà avançant cap a un risc real de marginació social de la gent gran. Una situació que troba, a més, un terreny abonat en una societat que valora en excés l'eficiència, la capacitat de producció i consum, que exalta la imatge de la persona sempre jove i que acaba per excloure dels seus espais de relacions socials els que no poden respondre a aquestes exigències.

Evitar una espiral de marginació social

Per a Càritas, urgeix prendre consciència de fins a quin punt resulta dramàtic -fins i tot en termes de salut i qualitat de vida- aquest espiral de marginació en les relacions humanes de les persones grans, que es veuen abocades no només a l'allunyament dels seus conciutadans, sinó a l'abandó, a la solitud i a l'aïllament.

Aquests problemes es multipliquen si, com passa sovint, les persones grans, en contra de la seva voluntat, es veuen obligades, per raons clíniques o de requeriment de cures, a abandonar la seva casa quan apareixen situacions de fragilitat o dependència, o perquè el seu habitatge ja no els permet desenvolupar-se amb plena normalitat ni facilita la seva autonomia.

En aquest sentit, les residències de gent gran han de donar la major prioritat al respecte a l'autonomia i a la personalitat de cada persona -garantint la possibilitat de desenvolupar activitats vinculades als seus propis interessos--, i a prestar totes les atencions que requereix l'edat que avança , donant a l'acollida una dimensió com més familiar millor.

Contra la cultura de la indiferència i la competitivitat

En conclusió, Càritas apel·la, en aquesta Dia Internacional, a defensar la dignitat de les persones grans mitjançant un major compromís en la transformació de la cultura de la indiferència, de l'individualisme exasperat, la competitivitat i l'utilitarisme, que actualment amenacen tots els àmbits de la convivència humana. És urgent evitar tota ruptura entre generacions, promovent una nova mentalitat que ens permeti prendre plena consciència de tota la riquesa que les persones grans han d'aportar a la vida social.És una responsabilitat que ens competeix a tots, a cada ciutadà, a les famílies, a les associacions, als poders públics i als organismes internacionals, segons les competències i deures de cadascú en la construcció d'una societat sempre més humana i sensible a la dignitat dels més vulnerables.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG