MENÚ
Home >> Som >> Presentació

Presentació

Càritas és una entitat de l'Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i caritativa de la diòcesi, amb la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones. Així, doncs, Càritas treballa en els sectors socials més desfavorits buscant generar processos que contribueixin al desenvolupament i promoció de la persona i també a la promoció de la justícia social.
Càritas està formada per persones que uneixen els seus esforços per treballar per un món millor: voluntaris, que amb el seu compromís solidari i gratuït són el veritable motor de l'entitat, però també tècnics contractats que donen suport als diferents projectes i a l'activitat general de l'entitat.
Presentació
Presentació

Identitat

Càritas Diocesana de Girona, formada per totes les Càritas del Bisbat de Girona, és una entitat de l’Església catòlica, amb personalitat jurídica pròpia, que té com a objectiu promoure, coordinar, harmonitzar i realitzar l’acció social de la diòcesi, a la llum de l’Evangeli i de la Doctrina Social de l’Església.

Missió - Visió

Missió
Acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-los en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

Visió
La nostra visió de societat és la d’una civilització d’amor i de justícia on cada ésser humà pot prosperar i viure dignament i en pau com a membres de la família humana. Per això, volem ser una entitat capaç de: Adaptar la nostra acció als reptes socials de cada moment, acompanyant eficaçment les persones ateses i donant respostes adequades que garanteixin el desenvolupament integral i la promoció de les persones i l’exercici dels seus drets. Denunciar les causes que generen, o poden generar, pobresa i exclusió i treballar per la seva eradicació. Instar l’Administració que assumeixi les seves responsabilitats i posi la persona com a centre de la seva actuació. Ser transmissors de valors a la comunitat parroquial i a la societat en general, implicant-les en la construcció d’un món més just i solidari i teixint xarxes solidàries amb particulars, empreses, entitats i institucions. Garantir una independència economica que ens permeti una llibertat d’acció. Acompanyar totes les persones que formem part de l’entitat i promoure la participació a tots nivells, compartint la il·lusió que entre tots ho fem possible. Realitzar la nostra tasca amb fermesa, eficàcia i total transparència.

Valors

L’AMOR és el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.

DIGNITAT DE LA PERSONA: La persona és el centre de la nostra acció. Reconeixem les seves capacitats i impulsem les seves potencialitats afavorint, amb accions de promoció, la seva integració social i desenvolupament integral.

JUSTÍCIA SOCIAL: Treballem per la justícia i la transformació de les estructures injustes, des d’una actitud activa, compromesa i no bel-ligerant, com a exigència del reconeixement a la dignitat de la persona i els seus drets.

SOLIDARITAT: Ens sentim units als qui pateixen, per la nostra convicció d’igualtat i justícia. Promovem l’interès per l’altre, especialment per les persones més necessitades, amb la finalitat de produir canvis significatius i la transformació social.

PARTICIPACIÓ: Estem oberts a totes les persones que comparteixen els nostres ideals i promovem la participació a tots nivells, afavorint la implicació de totes les persones que formen part de l’entitat, generant complicitats i sinèrgies a nivell extern i promovent un treball social comunitari.

AUSTERITAT: Optimitzem els nostres recursos des d’una utilització ètica i coherent.

INNOVACIÓ I QUALITAT: Desenvolupem la nostra activitat buscant la millora contínua per preveure i adequar-nos a la realitat de cada moment, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en conjunt.

TRANSPARÈNCIA: Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a totes les persones interessades en la nostra tasca.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Finançadors

Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
Crèdits