Per què ser una Entitat amb Cor?

En els últims anys, ha augmentat la sensibilitat de les entitats (empreses, fundacions, clubs esportius, associacions…) del nostre país envers les activitats que porten a terme les entitats no lucratives.

Des de l’any 2012, Càritas desenvolupa un innovador programa de col·laboració amb empreses, fundacions, clubs esportius, escoles … que vol implicar els agents econòmics en el desenvolupament del benestar social.

Càritas està oberta a establir relacions de col·laboració amb tots aquest agents econòmics i socials, sempre que la seva activitat i filosofia coincideixin amb els valors que Càritas promou: la solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat.

Motivacions per ser una Entitat amb Cor:

  • Podeu despertar l’interès dels vostres clients, proveïdors, empleats, socis, associats… sobretot si es tracta d’una activitat en la qual puguin participar directa o indirectament.
  • Podeu augmentar el vostre paper com a membre dinàmic de la vostra comunitat, si la vostra col·laboració se centra en una activitat local.
  • Us podeu presentar davant de la societat i, molt especialment, davant els vostres públics (treballadors, consumidors, proveïdors, prescriptors, altres empreses, socis, associats, etc.) com una empresa, fundació, universitat, club esportiu responsable i socialment compromès.
  • Alhora, reforçareu la vostra imatge de marca, tenint un impacte mediàtic vinculant-vos a través d’una acció de mecenatge, de patrocini o esponsorització amb una entitat no lucrativa amb àmplia presència i suport social en el nostre país.