Hamelin Brands fa donació de material escolar

p1170130L’empresa HAMELIN BRANDS un any més ha fet entrega de 1100 agendes escolars i 1000 llibretes per als participants dels tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC) que es duen a terme a molts
municipis de Càritas Diocesana de Girona. Aquests tallers tenen l’objectiu d’oferir un programa formatiu a persones d’origen immigrant que no poden accedir a d’altres recursos.

Entrades relacionades