MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Programa Suport a l'Escolaritat

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Programa Suport a l'Escolaritat

Servei d’Intervenció Educativa (SIE)

Diverses tardes a la setmana, professionals i voluntaris de Càritas ofereixen un espai de relació, treball en valors i reforç escolar a infants que necessiten suport en el seu procés d’escolarització tot involucrant, des de l’inici, la participació de les seves famílies i de l’entorn educatiu. Així, unificant espais lúdics, de treball i de relació, se’ls acompanya a desenvolupar i millorar els seus hàbits d’estudi i treball, així com les seves habilitats personals i relacionals.

Projecte d’Acompanyament a l’Escolaritat (PAE)

L’absentisme i les situacions de vulnerabilitat de les famílies contribueixen al fracàs escolar dels alumnes, molt especialment en l’etapa d’estudis secundaris. Per lluitar contra aquesta problemàtica, que pot ser l’inici d’un procés cap a l’exclusió social més severa, els equips de professionals i voluntaris de Càritas ofereixen acompanyament individualitzat i suport als estudiants i a les seves famílies, amb la col·laboració dels centres educatius, diverses tardes cada setmana durant tot el curs.

Projecte Fes+

Anar un pas més enllà i aconseguir que els joves en risc d’exclusió social aconsegueixin superar amb èxit la formació post obligatòria i tinguin més oportunitats d’accedir a estudis superiors o al mercat laboral en millors condicions. Aquest és l’objectiu del projecte Fes+, que ofereix eines, suport i acompanyament continuat als alumnes que hi participen i a les seves famílies.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG