MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Programa Acollida

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Programa Acollida
Acollim les persones que s’adrecen a Càritas sol·licitant ajut. La nostra intervenció es concreta en una metodologia de treball que
ofereix escolta activa, orientació, assessorament i acompanyament en el procés d’inclusió social de la persona o família.

Projecte d'Acollida i Acompanyament a les Persones

Càritas a través del seu Projecte d’Acollida i Acompanyament a les Persones, té com a finalitat principal ser la primera porta d’entrada a la nostra entitat, acollint dignament a les persones que s’hi apropen cercant una ajuda als seus problemes, atenent les seves necessitats bàsiques en situacions d’emergència (derivació als centres de distribució d’aliments, rober, fons d’ajuda econòmica..), tot orientant l’assistència envers la promoció, fent una intervenció globalitzadora, aprofundint en les causes i promovent la participació activa de la persona, fent-la cooresponsable en el seu pla de treball per sortir de la situació d’exclusió.
Projecte ACOLLIDA

Projecte Ubuntu - Atenció Psicosocial en Grup.

L'actual situació de crisi econòmica fa que diferents factors de risc d'exclusió social es mantinguin en el temps: atur, manca d'ingressos econòmics estables, desestructuració familiar… factors que es van incrementant i acceleren una roda de desmotivació, de baixa autoestima i manca de perspectives de futur, que veiem que, si no es treballen, acaben generant en problemes de salut a les persones que s'adrecen a Càritas sol·licitant ajut: depressió, trastorns d'ansietat, trastorns de l'estat d'ànim, abús de substàncies…
El Projecte Ubuntú, com a eina
d’intervenció psicosocial, vol millorar l’autoestima i la motivació de les persones que s’apropen a Càritas i es troben en un moment emocional delicat, amb repercussions directes en la seva actitud davant la situació de vulnerabilitat que presenta.
Projecte UBUNTU
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Finançadors

Crèdits