MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Programa Joves

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Programa Joves

Projecte FES +

Oferim suport, acompanyament i eines per desenvolupar-se en la formació postobligatòria, a joves en situació de risc d’exclusió social. Es treballa individualment amb cada jove i se li ofereix orientació i acompanyament envers el recurs formatiu més adient, així com suport per a garantir l’èxit en la formació, i orientació i suport per a la posterior incorporació al mercat laboral. Es treballa en coordinació amb el recurs formatiu de cada jove.
La necessitat de crear un projecte com el Fes + neix des de l’experiència del treball amb joves de Càritas, a través sobretot del NEI (Noves Estratègies d’Inserció), el seu programa laboral dirigit a aquest col·lectiu (joves amb especials dificultats d’inserció al món laboral), i també del PAE (Programa d’acompanyament a l’escolarització). Projectes que
han permès veure l'estreta relació existent entre els processos formatius i les dificultats d’inserció laboral posteriors. És per això que s’ha apostat per la formació com a eina vital per facilitar l’accés al món laboral i millorar-ne les condicions.
Tot i aconseguir, amb moltes dificultats, la incorporació d’alguns/es joves a la formació, sovint els processos no es finalitzen, a causa de la manca de suport familiar, social i/o altres. Per aquesta raó, des de l’any 2010, es du a terme el projecte Fes+.
Projecte FES +

Formació en alternança

Formació en alternança és projecte adreçat a joves entre 17 i 19 anys,
amb dificultats d’inserciólaboral, amb interès per la formació, derivats de l’Àrea de suport al jove tutelat i extutelat. Se’ls ofereix formació en competències tècniques de base, formació en context laboral (competències tècnico-professionals en cadena de muntatge industrial de bicicletes) i tutories individualitzades. També assisteixen a formació externa a l’Escola d’Adults, Consorci de Normalització Lingüística, etc.
Degut a la situació de crisi que estem patint, cada vegada més persones s’acosten amb desesperació a la nostres Càritas per cobrir les seves necessitats bàsiques, però sabem que això no és suficient. A més, les persones i les famílies necessiten un conjunt d’accions que donin sentit a l’ajuda material, que dignifiqui la relació d’ajuda, que ens situï com persones en un camí compartit, cadascú ocupant el seu espai, la seva responsabilitat. El projecte de formació en alternança és una de les accions en les que podem participar.
Formació en Alternança 2016

Noves Estratègies d’Inserció (NEI)

El NEI és un programa d’orientació laboral tutoritzat per a joves
que presenten especials dificultats per accedir al mercat
laboral.
Davant la situació actual de crisi econòmica s’ha agreujat la situació de nombroses persones joves que veuen el seu futur molt limitat. A nivell de recursos es troben molt limitats ja que el mercat laboral és cada vegada més exigent i les sortides formatives són molt limitades.
La província de Girona continua sent una de les més castigades en nombre de persones aturades arribant a una taxa d’atur del 24,5.
L’index pels grups de joves, a nivell de Catalunya és alarmant: Un 77,3%
en la franja de 16 a 19 anys i d’un 47,1% en la de 20 a 24 anys, fent una mitjana del 53%.


En el següent enllaç podeu escoltar a Lucía Echegoeyen, coordinadora de Càritas Parroquial a Lloret de Mar i Montse Clúa, voluntària del servei NEI, Noves Estratègies d'Inserció. escoltar notícia 
Projecte NEI
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Finançadors

Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
Crèdits