MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Programa Orientació i Formació Sociolaboral

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Programa Orientació i Formació Sociolaboral

Servei d’Orientació SocioLaboral (SOL)

Orientem i acompanyem a persones amb especials dificultats per trobar feina. S’estableix un itinerari personalitzat de treball amb cada persona atesa, en funció dels seus interessos, necessitats i potencialitats, se l’acompanya i se li faciliten eines i recursos, analitzant amb ella les accions realitzades i orientant-la. Es parteix sempre de la implicació de la persona atesa i de la seva mobilització, amb l’objectiu de potenciar els seus propis recursos perquè pugui realitzar de forma autònoma el procés de recerca de feina. Es treballa en coordinació amb els diferents agents socials i laborals del territori.
Càritas on es desenvolupa:
Banyoles, Lloret de Mar, Garrotxa, Palafrugell, Roses, Salt, Sector Est de Girona, Girona i Baix Ter.

Acompanyament per a la inclusió social


Treballem per la inserció sociolaboral de persones en situació de risc social beneficiàries de la RMI (Renda Mínima d’Inserció), potenciant la seva participació normalitzada en l’activitat diària del seu context social, possibilitant la seva autonomia i estructuració familiar/personal, alhora que es realitza un seguiment de la seva incorporació al mercat laboral. Càritas on es desenvolupa :
Dóna cobertura a l’àrea urbana de Girona.

Pretaller de serveis de neteja


Facilitem orientació laboral i formació professionalitzadora
en serveis de neteja
a persones en risc d’exclusió social. A través del pretaller es realitza una formació tècnico-professional de l’ofici de neteja, tant de forma teòrica com de forma pràctica gràcies a la implicació de l’Empresa d’Inserció ECOSOL SLU. Alhora es potencia la formació complementària adient per cada persona a través de recursos externs (escoles d’adults, aprenentatge del català, centres de formació, etc.) Càritas on es desenvolupa :
Projecte amb voluntat diocesana, dóna cobertura a diferents participants de la diòcesi de Girona. Es desenvolupa a l’àrea urbana de Girona. 

Projecte Anem x feina

Projecte formatiu on donem resposta a les necessitats de formació professionalitzadora de les persones ateses en els projectes d’inserció sociolaboral.
El projecte està dissenyat en diferents càpsules formatives de 64 hores de formació (44 hores tecnicoprofessionals i 20 hores en habilitats socials i laborals). Les formacions que es poden realitzar són: operari/ària de magatzem, atenció al client, cambrer/a de pisos, mecànic/a de reparació i manteniment de bicicletes i auxiliar de pintura. Les persones també poden realitzar 20 hores de pràctiques en una empresa del sector.
Càritas on es desenvolupa:
Projecte amb  voluntat diocesana, dóna cobertura a les diferents Càritas del territori on hi ha implantats projectes de l’àmbit laboral i on es constata necessitats formatives dels participants no cobertes pels recursos del territori. 

Programa de Reincorporació al Treball (PRT) ( Curs d’Atenció al Client)


Projecte que ofereix una formació a persones d’origen immigrant principalment en risc d’irregularitat sobrevinguda i/o reagrupades per a poder reincorporar-se en el mercat de treball, donar-los eines per moure’s autònomament a la societat i promoure la seva integració en la dinàmica local. El projecte es desenvoluparà a la ciutat de Girona. El projecte es desenvolupa entre
el mes de Maig fins el mes de novembre del 2015.
El projecte se centra en:
Mòdul de català i societat catalana : Mòdul impartit pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) per conveni amb la Direcció General per a la Immigració (DGI)
45 hores de nivell inicial o B1
Mòdul de formació laboral (ofereix Càritas: s’ofereix
de formació en Atenció al Client (80 hores), formació en competències transversals
i 60 hores de pràctiques formatives en empreses del territori.

Finançat per:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General per a la Immigració

Mesures Actives d'Inserció per persones RMI

Projecte per a pesones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)

El dia 1 de desembre es va iniciar el projecte de Mesures Actives d’Inserció per a persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), a Girona i Figueres .Aquest projecte aten persones perceptores de Renda Mínima d’Inserció per la millora de l’ocupabilitat. S’estableix un itinerari personalitzat de treball amb cada persona atesa, en funció dels seus interessos, necessitats i potencialitats, se l’acompanya i se li faciliten eines i recursos per la recerca de feina. La metodologia del projecte es desenvolupa amb accions individuals i accions grupals , també hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en empreses per poder millorar la seva posició respecte al mercat laboral.

El projecte Mesures Actives d’Inserció esta cofinançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu.

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Finançadors

Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
Crèdits